Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Gazdasági Bizottság

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021 december 16 rk.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült a Gazdasági Bizottság 2021. december 16. napján a Polgárok Háza Díszterem – Érd, Alsó utca 3. – 09:30 órától tartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Gál Alex

                                    Csornai Károly

Falusi Ferenc

                                   

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Kéri, hogy a meghívó szerint fogadják el az ülés napirendjét.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására

 

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Távol

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021 december 13

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült a Gazdasági Bizottság 2021. december 13. napján a Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. – 117. tárgyalójában 14:30 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika

                                    dr. Bács István

                                    Gál Alex

                                    Csornai Károly

                                   

Meghívottak: dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Kovács Nikolett, a Pályázati Csoport vezetője, Antunovits Antal települési képviselő.

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Sürgős előterjesztés került a Bizottság elé, „Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca –Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására” tárgyban. Kéri, hogy 6. napirendi pontként tárgyalják a javaslatot, ennek megfelelően fogadják el a napirendet.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat a Kerülő utca 25. (helyrajzi szám: 23781) szám alatti ingatlan megvásárlására

 

2. Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

3. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet újra alkotásának megkezdésére

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

 

6. Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatásáról

 

7. Javaslat az intézményi ingatlanok önköltség-számítási szabályzaton alapuló bérleti díjainak meghatározására

 

8. Javaslat az érdi 3868 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

9. Javaslat az érdi 3627/5 hrsz-ú és a 3626/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

 

10. Javaslat terembérleti díj csökkentésére

 

11. Egyebek

 

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat a Kerülő utca 25. (helyrajzi szám: 23781) szám alatti ingatlan megvásárlására

 

2. Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

3. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet újra alkotásának megkezdésére

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

 

6. Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatásáról

 

7. Javaslat az intézményi ingatlanok önköltség-számítási szabályzaton alapuló bérleti díjainak meghatározására

 

8. Javaslat az érdi 3868 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

9. Javaslat az érdi 3627/5 hrsz-ú és a 3626/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

 

10. Javaslat terembérleti díj csökkentésére

 

11. Egyebek

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Távol

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021 november 22

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült a Gazdasági Bizottság 2021. november 22. napján a Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. – 117. tárgyalójában 14:30 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    dr. Bács István

                                    Gál Alex

                                    Csornai Károly

                                    Kocsner János

                                   

Meghívottak: dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Kovács Nikolett, a Pályázati Csoport vezetője, dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa, Balogh Csaba az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Javaslatot tesz a napirendre. Kéri, hogy a kiküldött meghívóhoz képest módosítsák a sorrendet úgy, hogy második napirendként a Kerülő u. 37. és a Kerülő u. 39. számú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalják.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződésátruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

 

2. Javaslat a 2030 Érd, Kerülő utca 37. (helyrajzi szám: 23787) és a Kerülő utca 39. (helyrajzi szám: 23788) szám alatti ingatlanok megvásárlására

 

3. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

4. Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

 

5. Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

 

7. Javaslat közterület elnevezésére

 

8. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

9. Egyebek

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződésátruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

 

2. Javaslat a 2030 Érd, Kerülő utca 37. (helyrajzi szám: 23787) és a Kerülő utca 39. (helyrajzi szám: 23788) szám alatti ingatlanok megvásárlására

 

3. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

4. Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

 

5. Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

 

7. Javaslat közterület elnevezésére

 

8. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

9. Egyebek

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021 október 25

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült a Gazdasági Bizottság 2021. október 25. napján a Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. – 117. tárgyalójában 14:30 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    dr. Bács István

                                    Gál Alex

                                    Csornai Károly

                                    Falusi Ferenc

                                    Kocsner János

                                   

Meghívottak: Szűcs Gábor alpolgármester, dr. Csupor Endre aljegyező, vezető jogtanácsos, dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője, Balczer Barbara, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport munkatársa, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Somogyi Tamás, az ÉKFI intézményvezetője

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 6 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Javaslatot tesz a napirendre, kéri, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása szükségességének figyelembevételével az alábbi sürgősségi napirendi pont felvételével módosítsák a napirendet:

2. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

 

4. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

 

5. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

6. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

7. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

8. Javaslat a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadására

 

9. Javaslat a Publimont Hirdetésszervező Kft. által térítésmentesen átadott 117 db utasváró pavilon tulajdonba vételének elfogadására

 

10. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

11. Egyebek

 

 

 

Kuslits Tibor főépítész a sürgősségi napirendi pont vonatkozásában előadja, hogy a mai napon megérkezett az állami főépítész jóváhagyó zárójelentése, így a rendeletmódosítási javaslat a közgyűlés elé terjeszthető.

 

Csépán István elnök szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot azzal, hogy a sürgősségi napirendi téma 2. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra.

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

 

4. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

 

5. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

6. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

7. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

8. Javaslat a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadására

 

9. Javaslat a Publimont Hirdetésszervező Kft. által térítésmentesen átadott 117 db utasváró pavilon tulajdonba vételének elfogadására

 

10. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

11. Egyebek

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021 szeptember 27

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Gazdasági Bizottság 2021. szeptember 27-én a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3. – I. emelet 117. tárgyalóban 14:30 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak:           Csépán István elnök

                                    Gál Alex

                                    Csornai Károly

                                    Falusi Ferenc

                                    Kocsner János

                                   

Meghívottak: Szűcs Gábor alpolgármester, dr. Bolvári-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa, dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője, Martin Norbert, a Pályázati Csoport munkatársa, Miskolczi Katalin, Csapó Tibor, Bujdosó Csaba, Lanku Ildikó ügyvezető – ÉTV Kft., Jónás József – ÉTV Kft.

 

Csépán István elnök Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Gál Alex bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Gál Alex képviselő a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Javaslatot tesz a napirendre azzal a módosítással, hogy az Egyebek napirend locsolási vízmérő igénylésével, telepítésével kapcsolatos részét 1. pontként tárgyalják.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Egyebek: locsolási vízmérő igénylésével, telepítésével kapcsolatos egyeztetés

Meghívott: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, ÉTV Kft.

Miskolczi Katalin

Csapó Tibor

Bujdosó Csaba

 

2. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

3. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

 

4. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

6. Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány, Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételre

 

7. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

 

8. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

9. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

 

10. Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe  adására

 

11. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

Zárt ülés:

 

12.Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (AMENNYIBEN JAVASLAT ÉRKEZIK, MÉLTATÁSSAL EGYÜTT SZÜKSÉGES LEADNI! – SZÓBELI - )

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

NAPIREND:

 

1. Egyebek: locsolási vízmérő igénylésével, telepítésével kapcsolatos egyeztetés

Meghívott: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, ÉTV Kft.

Miskolczi Katalin

Csapó Tibor

Bujdosó Csaba

 

2. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

3. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

 

4. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

5. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

6. Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány, Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételre

 

7. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

 

8. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

9. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

 

10. Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe  adására

 

11. Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

Zárt ülés:

 

12.Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (AMENNYIBEN JAVASLAT ÉRKEZIK, MÉLTATÁSSAL EGYÜTT SZÜKSÉGES LEADNI! – SZÓBELI - )

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Távol

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021 augusztus 30 rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Gazdasági Bizottság 2021. augusztus 30-án a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3. – I. emelet 117. tárgyalóban 15:00 órától tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:           Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika

                                    Gál Alex

                                    Kocsner János

                                   

Meghívottak: Kuslits Tibor főépítész, Somkutiné Bitskey Katalin, a Főépítészi Csoport munkatársa

 

 

Csépán István elnök Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Andrasek Mónika elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírására.

 

Andrasek Mónika a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Javaslatot tesz a napirendre.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

 

2. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

 

3. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

 

2. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

 

3. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Távol

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. június 28

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Gazdasági Bizottság 2021. június 28-án a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3. – Közgyűlési termében 14:30 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika

                                    Dr. Bács István

                                    Gál Alex

                                    Csornai Károly

                                    Falusi Ferenc

                                    Kocsner János

                                   

Meghívottak: dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa, Kovács Nikolett, a Pályázati Csoport vezetője, Kiss Viktória, a Pályázati Csoport munkatársa, Kuslits Tibor főépítész, Bicskei Tibor ÉrdHő ügyvezető, Füle István Volánbusz Zrt. képviseletében

 

Csépán István elnök Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő bizottsági tag jelen van. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Andrasek Mónika elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírására.

 

Andrasek Mónika a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Javaslatot tesz a napirendre, kéri, hogy a vendégekre tekintettel módosítsák a napirendet az alábbiak szerint:

1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról,

2. Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2020. évi tevékenységéről,

3. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére,

4. Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról

 

2.Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre

 

3. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

 

4. Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására

 

7. Javaslat az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételére

 

8. Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

9. Javaslat a VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 azonosítójú üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatásáról szóló célokmány elfogadására

 

10. Javaslat a,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

 

12. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

 

13. Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonására

 

14. Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező Tárnok 040 és 041 helyrajzi számú ingatlanon vízelvezetési szolgalom alapítására

 

15. Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő érdi 18473/12 és a 0106/3 hrsz-ú ingatlanok egy részének megvásárlására, útépítés céljára (Tolmács utca I.-II. ütem)

 

16. Javaslat terembérleti díj csökkentéséről (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

17. Egyebek

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

 

NAPIREND:

 

1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról

 

2. Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre

 

3. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

 

4. Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására

 

7. Javaslat az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételére

 

8. Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

9. Javaslat a VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 azonosítójú üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatásáról szóló célokmány elfogadására

 

10. Javaslat a,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

 

12. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

 

13. Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonására

 

14. Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező Tárnok 040 és 041 helyrajzi számú ingatlanon vízelvezetési szolgalom alapítására

 

15. Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő érdi 18473/12 és a 0106/3 hrsz-ú ingatlanok egy részének megvásárlására, útépítés céljára (Tolmács utca I.-II. ütem)

 

16. Javaslat terembérleti díj csökkentéséről (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

17. Egyebek

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

Tovább...