Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. december 11-ei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 11-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Javaslat pályázat benyújtására az „Urban Innovative Actions” (Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek) című pályázati felhívásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Tovább...