J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Varga Illés Levente, a Környezetvédelmi Osztály vezetője, Veres Zoltán, Mészáros László, Fekete-Mácsai Anetta, a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezető helyettese, dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbeadott ingó és ingatlan vagyontárgyak bérleti díjának felülvizsgálata

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

           

 1. A védőnői ellátás feladatátadásával összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó reggelt, köszöntöm a Közgyűlés tagjait! Előre is köszönöm mindenkinek a türelmét, hogy a rendkívüli Közgyűléshez tudott alkalmazkodni. A mai rendkívüli ülésünkön 12 napirendi pontot kell megtárgyalnunk, ezek közül 5 sürgős előterjesztés: „Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása”, „A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása”, „A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása”, „A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása” és „Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása”. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

209/2023. (VI. 28.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása”, ,,A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása”, ,,A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása”, ,,A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása” és ,,Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2023. június 28-ai rendkívüli nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napiendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„1.       Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:                                   dr. Csőzik László polgármester

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A védőnői ellátás feladatátadásával összefüggő döntések

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármeste

 1. A Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbeadott ingó és ingatlan vagyontárgyak bérleti díjának felülvizsgálata

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

210/2023. (VI. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 28-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A védőnői ellátás feladatátadásával összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbeadott ingó és ingatlan vagyontárgyak bérleti díjának felülvizsgálata

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

NAPIREND: 

 

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A védőnői ellátás feladatátadásával összefüggő döntések

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bérbeadott ingó és ingatlan vagyontárgyak bérleti díjának felülvizsgálata

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester