Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019.05.30.

147/2019. (V.30.) határozata

Érdi Közszolgálati Díj adományozásáról

Tovább...

145/2019. (V.30.) határozata

az Érd Egészségügyéért Díj 2019. évi adományozásáról

Tovább...

144/2019. (V.30.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozásáról

Tovább...

143/2019. (V.30.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozásáról

Tovább...

142/2019. (V.30.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozásáról

Tovább...

139/2019. (V.30.) határozata

a stratégiai zajtérkép felülvizsgálatának kezdeményezéséről

Tovább...

141/2019. (V.30.) határozata

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

140/2019. (V.30.) határozata

a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Tovább...

138/2019. (V.30.) határozata

Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terv elfogadásáról

Tovább...

137/2019. (V.30.) határozata

az 1. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Tovább...

136/2019. (V.30.) határozata

alapítványi források átadásáról

Tovább...

135/2019. (V.30.) határozata

a 2019/2020. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámok engedélyezéséről szóló 100/2019. (IV.25.) határozat módosításáról

 

Tovább...

134/2019. (V.30.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

133/2019. (V.30.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

132/2019. (V.30.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja megbízatásának meghosszabbításáról és az alapító okirat módosításáról

Tovább...

131/2019. (V.30.) határozata

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról

Tovább...

130/2019. (V.30.) határozata

pályázati önrészre biztosított összegnek a 2019. évi költségvetés általános tartalék sorára történő átcsoportosításról

 

Tovább...

129/2019. (V.30.) határozata

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről

Tovább...

128/2019. (V.30.) határozata

az érdi 6719 hrsz-ú ingatlan óvodaépítés céljára való megvásárlásáról

Tovább...

127/2019. (V.30.) határozata

az érdi 6724 hrsz-ú ingatlan óvodaépítés céljára való megvásárlásáról

Tovább...