Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2020. szeptember 24-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Kövesdiné Kiss Marianna, a Városrendészeti Csoport vezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője, Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője, Kövesdi Péter, a Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Boldog Anna, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője és Böjtös Andrea Rita, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány elnöke

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

6. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető, Érdi Sport Kft.

 

8. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Kövesdi Péter ügyvezető, Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

 

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

 

10. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:dr. Boldog Anna ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

 

11. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László ügyvezető, Érdi Vízisport Kft.

 

12. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

                  

15. Javaslat a Zöldhatár Kft. üzletrészének átruházásához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető, Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

 

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város víziközmű rendszereinek 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Lanku Ildikó ügyvezető, ÉTV Kft, ÉTCS Kft.

 

18. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat folyószámlahitel szerződés módosítására/megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

22. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító Okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

23. Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

24. Javaslat a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetéssel összefüggő feladatai átszervezésének előkészítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

26. Javaslat „Babafák” ültetésére Érd Megyei Jogú Város területén

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

27. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

28. Javaslat az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

29. Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

31. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

32. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

33. Javaslat a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

34. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

35. Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

36. Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

- Beszámoló a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bicskei Tibor Sándor ügyvezető, Érdhő Kft.

 

37. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

38. Javaslat az Év Családja Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

39. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

40. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

41. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

42. Javaslat az Év Rendőre Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

43. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

44. Javaslat az Érdi Sport Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

45. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

46. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

47. Javaslat a 2030 Érd, Favágó utca 117. szám (726. hrsz.) alatti ingatlanon folyamatban lévő hatósági eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

48. Javaslat gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

49. Javaslat intézményi jogviszony megszüntetése ellen benyújtott kérelem elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy október 1-jén 16 órától rendkívüli közgyűlést fognak tartani, ezért a mai napirendről visszavonja az alábbi előterjesztéseket: „Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról”, „Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására”,  „Javaslat Érd Megyei Jogú Város víziközmű rendszereinek 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására”, „Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására”, „Javaslat folyószámlahitel szerződés módosítására/megkötésére”,  „Javaslat a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetéssel összefüggő feladatai átszervezésének előkészítésére”.

 

Simó Károly képviselő: Kérdezi, hogy az általa benyújtott előterjesztéssel, a „Javaslat megállapodás megkötésére a MÁV Zrt-vel az Érd területén található vasúti megállóhelyek és állomások környékének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetéséről” mi a terv.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy az előterjesztést ne vegye napirendre a Közgyűlés. A beterjesztett megállapodás egy minta megállapodás a MÁV Zrt-vel. A múlt héten tárgyalt a MÁV Zrt. illetékes döntéshozóival és végre egy elég aktív tárgyalási folyamat kezdődött ebben a témában. A minta megállapodást a MÁV Zrt Jogi Osztálya készítette el és ezt ebben a formában sehol nem fogadták el, a helyi adottságokhoz hozzá kell alakítani. Ez az egyeztetési folyamat zajlik, plusz dolgokat is szeretnének, hogy belekerüljön a megállapodásba. Sajnálattal tapasztalta, hogy az előző városvezetés idején még hajlandóság sem volt a MÁV Zrt-vel leülni, pedig ők akkor is megkeresték a várost. Kéri képviselőtársát, hogy várják meg a folyamat végét. Azt tudja mondani, hogy egy nagyon normális, mindkét fél számára kedvező partnerség fog kialakulni a MÁV Zrt-vel. A felmérés, az egyeztetés zajlik. 

 

Simó Károly képviselő ügyrendi: Ügyrendi kérdésben szavazni kell és visszautasítja Szűcs Gábor alpolgármester állításait.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra, hogy Simó Károly képviselőnek a „Javaslat megállapodás megkötésére a MÁV Zrt-vel az Érd területén található vasúti megállóhelyek és állomások környékének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetéséről” című előterjesztését napirendre vegyék-e.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 7 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül nem vette napirendre aJavaslat megállapodás megkötésére a MÁV Zrt-vel az Érd területén található vasúti megállóhelyek és állomások környékének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetéséről” című előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javasolja 3. napirendként tárgyalni a „Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására” előterjesztést. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető, Érdi Sport Kft.

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

6. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Kövesdi Péter ügyvezető, Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

 

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

 

9. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Boldog Anna ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

 

10. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László ügyvezető, Érdi Vízisport Kft.

 

11. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

                  

13. Javaslat a Zöldhatár Kft. üzletrészének átruházásához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető, Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

 

15. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

17. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító Okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

20. Javaslat „Babafák” ültetésére Érd Megyei Jogú Város területén

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

21. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

22. Javaslat az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

24. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

27. Javaslat a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

28. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

29. Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

30. Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

- Beszámoló a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bicskei Tibor Sándor ügyvezető, Érdhő Kft.

 

31. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

32. Javaslat az Év Családja Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

33. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

34. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

35. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

36. Javaslat az Év Rendőre Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

37. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

38. Javaslat az Érdi Sport Díj 2020. évi adományozására

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

39. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

40. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2020. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

41. Javaslat a 2030 Érd, Favágó utca 117. szám (726. hrsz.) alatti ingatlanon folyamatban lévő hatósági eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

42. Javaslat gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

43. Javaslat intézményi jogviszony megszüntetése ellen benyújtott kérelem elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

 

 

 

 

Tovább...