Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2022.06.23

173/2022. (VI. 23.) határozat - Érd Egészségügyéért Díj 2022. évi adományozása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

173/2022. (VI. 23.) határozata

 dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvos részére az Érd Egészségügyéért Díj 2022. évi adományozásáról

 

 

Tovább...

175/2022. (VI. 23.) határozat - Érdi Sport Díj 2022. évi adományozása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

175/2022. (VI. 23.) határozata

 

Schóber János testnevelő tanár / edző részére az Érdi Sport Díj 2022. évi adományozásáról

Tovább...

174/2022. (VI. 23.) határozat - Év Családja Díj 2022. évi adományozása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

174/2022. (VI. 23.) határozata

 

Hegymegi-Barakonyi Bálint és családja részére Év Családja Díj 2022. évi adományozásáról

 

Tovább...

160/2022. (VI. 23.) határozat- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 23-ai zárt ülése napirendjének elfogadása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

160/2022. (VI. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 23-ai zárt ülése napirendjének elfogadásáról

Tovább...

159/2022. (VI. 23.) határozat - önkormányzati halottá nyilvánítás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

159/2022. (VI. 23.) határozata

 

önkormányzati halottá nyilvánításról

 

Tovább...

158/2022. (VI. 23.) határozat - Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

158/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

 

Tovább...

157/2022. (VI. 23.) határozat - alapítványi források átadása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

157/2022. (VI. 23.) határozata

 

alapítványi források átadásáról

 

Tovább...

156/2022. (VI. 23.) határozat - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

156/2022. (VI. 23.) határozata

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásról

Tovább...

155/2022. (VI. 23.) határozat - iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

155/2022. (VI. 23.) határozata

 

az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

Tovább...

154/2022. (VI. 23.) határozat - város területén lévő aluljárókra vonatkozó „Street art” pályázat kiírása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

154/2022. (VI. 23.) határozata

 

a város területén lévő aluljárókra vonatkozó „Street art” pályázat kiírásáról

 

Tovább...

153/2022. (VI. 23.) határozat - érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

153/2022. (VI. 23.) határozata

 

az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonásáról

 

Tovább...

152/2022. (VI. 23.) határozat - Érd alsó (30a) - Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI. 26.) KGY. határozat szerint megkötött településrendezési szerződés hatályban tartása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

152/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd alsó (30a) - Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI. 26.) KGY. határozat szerint megkötött településrendezési szerződés hatályban tartásáról

Tovább...

151/2022. (VI. 23.) határozat - Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

151/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztéséről

Tovább...

150/2022. (VI. 23.) határozat - Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található Dr. Staud József Egészségházban kialakított helyiségek ingyenes használatba adása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

150/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található Dr. Staud József Egészségházban kialakított helyiségek ingyenes használatba adásáról

 

Tovább...

149/2022. (VI. 23.) határozat - Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található helyiségekre – a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti iroda működtetése céljából – megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

149/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található helyiségekre a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti iroda működtetése céljából megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

Tovább...

148/2022. (VI. 23.) határozat - Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

148/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

Tovább...

147/2022. (VI. 23.) határozat - Érd, Széles utcai vásár-piac üzemeltetési szabályzatának hatályon kívül helyezése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

147/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd, Széles utcai vásár-piac üzemeltetési szabályzatának hatályon kívül helyezéséről

 

 

Tovább...

146/2022. (VI. 23.) határozat - érdi 22881/4 hrsz-ú és a 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel megkötött bérleti szerződés megszüntetése

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

146/2022. (VI. 23.) határozata

 

az érdi 22881/4 hrsz-ú és a 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről

 

Tovább...

145/2022. (VI. 23.) határozat - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

145/2022. (VI. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatásáról

 

Tovább...

144/2022. (VI. 23.) határozat - közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapításáról szóló 282/2021. (XII. 16.) határozat módosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

144/2022. (VI. 23.) határozata

 

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapításáról szóló 282/2021. (XII. 16.) határozat módosításáról

 

Tovább...