Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2022.10.27

15. NAPIREND - Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Előadó:    dr. Csőzik László polgármesterTovább...

7. NAPIREND -Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Tovább...

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. október 27-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. október 27-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Barabás Emőke Mária, az Igazgatási és Hatósági Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Aranyi Aba Andrásné, Zsila Géza, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Varga-Kéri Erika

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 13. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására (sürgős napirendként tervezett)

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd 095/11 és 092/8 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 helyrajzi számú Bagoly utcai ingatlanok hasznosításáról szóló pályázat kiírására (sürgős napirendként tervezett)

Előadó:    Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó:    dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó:    dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:    dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Sajnos hárman is itt hagytak bennünket: Szalay Jenő bácsi, legendás testnevelő tanár, dr. Sziráki Csaba, a 13-as körzet háziorvosa, Lantos Péter volt főépítészünk. Kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg róluk.

 

A Közgyűlés egy perces néma felállással emlékezett meg az elhunytakról.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az októberi rendes ülésünk következik most, melyet megnyitok. Demjén Attila és Fülöp Sándorné jelezte, hogy nem tudnak a mai ülésen részt venni. Dr. Bács István képviselő úr sincs jelen, de ő nem jelezte, tehát 15 fővel határozatképesek vagyunk. A 10. napirendi pontot az előterjesztő visszavonta. Sürgős előterjesztések napirendre vételéről kell döntenünk,  az első a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására” című, Aranyi Aba Andrásné és Zsila Géza nem képviselő tagok megválasztásáról lesz szó, ezzel javaslom kezdeni a napirendet.

 

T. Mészáros András képviselő ügyrendi: Javaslom a meghívó szerinti 5. napirendi pont, illetve a frissített meghívó szerinti 16. napirendi pontnak a levételét, mivel a Pénzügyi Bizottság nem tudta tárgyalni egyiket sem, mert nem volt Pénzügyi Bizottsági ülés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm az észrevételt, ezt mindjárt megbeszéljük, de előbb felteszem szavazásra azt, hogy sürgős előterjesztésként javaslom első napirendként tárgyalni a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására” című előterjesztést.


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

228/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy sürgős napirendként tárgyaljuk a „Javaslat Kossuth-díj adományozásának kezdeményezésére Madarász Katalin nóta- és népdalénekes részére” című előterjesztést.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

229/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat Kossuth-díj adományozásának kezdeményezésére Madarász Katalin nóta- és népdalénekes részére” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a „Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által Ursula von der Leyennek írt levél támogatására” című előterjesztés sürgős előterjesztésként való tárgyalását. Ehhez van egy módosító indítványom.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

230/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által Ursula von der Leyennek írt levél támogatására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom sürgős napirendként tárgyalni a „Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz”. De erre vonatkozott a javaslat, hogy ne tárgyaljuk. Egyébként logikailag ez a kettő egyben jár, tehát ha sürgősséggel kell kezdeni a szavazást, akkor az eldönti a te módosító javaslatodat is, tehát utána szerintem okafogyott szavazni róla.

 

Dr. Feik Csaba jegyző: Ezzel kapcsolatban is, meg a másikkal kapcsolatban is az SZMSZ-ben van egy olyan rendelkezés, hogy a sürgős előterjesztésnek is meg kell felelnie az előterjesztés követelményeinek. Az előterjesztés követelményei között szerepel az is, hogy bizottsági vélemény szükséges az adott előterjesztéshez. Ettől el lehet térni. Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy a Közgyűlés egyszerű többségű döntése alapján el lehet térni az SZMSZ 27.§-ában az előterjesztésekre meghatározott követelményrendszertől, közte a bizottsági tárgyalástól is, kivételesen. Tehát ha polgármester úr napirendre szeretné venni azt a sürgős előterjesztést, amihez egyébként bizottsági vélemény kell és nincs, akkor ehhez a Közgyűlés döntése szükséges előzetesen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt értem, de akkor erről szavazzunk mégis most. Jó, akkor arról szavazunk, hogy a bizottsági tárgyalás hiányában sürgősként tárgyalni kívánjuk az előterjesztést. A Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a ma reggeli rendkívüli ülésén. Akkor a módosítóról szavazunk és kérem, hogy utasítsuk el a módosító indítványt.


Lengyel Péter képviselő: Csak annyit szeretnék mondani, ugyancsak elutasítandó T. Mészáros András képviselő úr javaslatát, hogy ahogy itt körülnézek, a Pénzügyi Bizottság a ma reggeli teljes létszámmal, tehát külső bizottsági tagostul  jelen van a teremben, tehát mindkettőről egy teljesen nyílt, élőben közvetített, nemcsak jegyzőkönyvből utólag megismerhető vitát le tudunk itt folytatni az ország, a világ és a város közönsége előtt, úgyhogy ezért is javaslom az elutasítását.


Dr. Asztalos Éva képviselő ügyrendi: Látom, hogy frakcióvezető úr megint nem ismeri a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. Az egyértelműen kimondja a 27. § (3) bekezdésében, hogy előterjesztést csak az érintett bizottság véleményének ismeretében lehet felvenni napirendi pontra. Ez nem történt meg, nem történt meg a frakcióvezető úr javaslata alapján. Nem találok olyan jogszabályhelyet jegyző úr, hogy ettől el lehetne térni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tovább kell olvasni. Ha tovább olvassuk, akkor azt látjuk, hogy bizottsági tárgyalás hiányában….

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Igen, de nem sürgős előterjesztés volt az 5. napirendi pont polgármester úr.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem bármelyik előterjesztésre igaz ez. Dr. Feik Csaba jegyző: Sürgős előterjesztésnél igaz ez, hogy el lehet térni az előterjesztésekre vonatkozó követelményektől, köztük a bizottsági véleménytől. Ugyanakkor a költségcsökkentésre vonatkozó intézkedési terv is meg az ÉTV-re vonatkozó előterjesztés is tudomásom szerint sürgős előterjesztésként kerül ide.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A költségcsökkentés új verziója került fel tegnap este.


Simó Károly képviselő: Pontosítanám, nem sürgős előterjesztés. Egy fából vaskarika. Hogyha kiküldjük pénteken a meghívót és abban az van, hogy tervezetten sürgős, olyan nincs, tehát vagy tervezett, vagy sürgős. Az tény és való, hogy a trükközés az nagyon megy, tehát a legutolsó verzióját, az 1.5. verziót ma reggel 7 óra 50 körüli időpontban töltötték fel. Itt van előttem megnyitva az 1.5. verzió és azt írja, hogy előterjesztés, nem sürgős előterjesztés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A mostani előterjesztés sürgősnek minősül, de ahogy ezt a vitát elnézem, ennek nem lesz jó vége, majd mindjárt elmondom a véleményemet.


T. Mészáros András képviselő: Két dolgot szeretnék mondani: az egyik az, hogy az elmúlt Közgyűlés alkalmával kértem a jegyző urat, hogy lehetőség szerint kerüljük el az ilyen kapkodást, hogy az utolsó pillanatban vagy az utolsó utáni pillanatban, lásd ma reggel 7 óra 50 perckor bejelenti valaki, hogy van egy sürgős előterjesztés, amit egyébként pedig terveztek, nem terveztek, de nem neveztek sürgősnek eddig. Sőt, a polgármester úr a múltkori Közgyűlésen megígérte, hogy október 17-én rendkívüli Közgyűlés lesz a költségcsökkentéssel kapcsolatosan. Tehát senki nem számított arra, hogy ez sürgős vagy nem sürgős, nem is nevezték annak. A másik pedig, hogy szeretném akkor - ha itt már mindenki ilyen SZMSZ tudós - arra felhívni a figyelmet, hogy az ún. módosító indítványról a testület vita nélkül dönt, és akkor itt vitatkozzunk már 13 perce.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ami egyébként teljesen helyénvaló, hiszen ez egy fajsúlyos kérdés, és valóban nem egyszerű a megítélése. Célszerűnek látszott bevárni a kormánytárgyalásokat, ezek tegnap zajlottak le, hogy biztosabbak lehessünk a dolgukban, tehát ez az oka annak, hogy tegnap délután került kiküldésre az anyag, hiszen ott lehettek volna olyan fordulatok – részben voltak is, amelyek befolyásolják ezeket a döntéseket. Egyébként én ezt az esetkört rendkívülinek és sürgősnek minősítem. Azzal lehet persze vitatkozni, hogy az előterjesztésre úgy nem volt ráírva, hogy sürgős, ahogy szoktuk, ellenben a napirendben korábban jeleztük, hogy az sürgős. Azt gondolom, hogy azért ez egy olyan napirendi pont, ami azért megkívánná azt, hogy tisztességesen megtárgyalják a bizottságok is, ez az egyik, a másik viszont alapvető kérdés, hogy ha november 1-jétől terveztük ezeket a drákói szigorú intézkedéseket meghozni, akkor azokat az önkormányzat valóban képes legyen hatékonyan érvényesíteni.

 

T. Mészáros András képviselő: Egy jó szót használt a polgármester úr, tisztességesen megtárgyalni. Na most, amit 7 óra 54 perckor küldenek át ide nekünk, azt nagyon nehéz tisztességesen megtárgyalni 8 órától. Önmagában ellentmondó, amit erről nyilatkozott polgármester úr. Másrészt valóban igaz, hogy vannak fontos, még fontosabb, meg nagyon fontos dolgok. Ebben tökéletesen igazuk van, csak akkor ne mondjuk azt, hogy van Szervezeti és Működési Szabályzatunk, akkor mondjuk azt, hogy majd itt helyben eldöntjük, hogy mi a fontos, mi a legfontosabb, meg a még fontosabb és majd akkor fogjuk magunkat és valamilyen módon berakjuk a napirendet. Tehát nem is kellene akkor napirendet kiküldeni polgármester úr, hanem majd itt megálmodjuk. Mit tudom én, 10-től 11-ig megálmodjuk a napirendet szép lassan, hogy melyik a fontosabb, melyik a kevésbé fontos, sorrendbe rakjuk és akkor utána elkezdjük az ülést. Az SZMSZ-t meg helyezzük akkor hatályon kívül, tehát isten igazából nincs rá szükség.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Persze felmerül a kérdés, hogy a Pénzügyi Bizottság miért nem volt abban a helyzetben, hogy fölvállalja a döntést erről a napirendi pontról, ezelőtt értetlenül állok. Az én tudomásom szerint egy másik napirendi pont tárgyalásánál alakult ki egy vita, amit így dolgoztak fel a felek. Mindenki előtt tudott volt, hogy mi a helyzet, ezek az intézkedések nem meglepetésként érik az embert, át lehetett volna tekinteni. Most ez feláldozásra került valami másik ügy folytán, ezt ti tudjátok, én nem voltam jelen, hogy mi volt ennek a döntésnek a hátterében.


Simó Károly képviselő ügyrendi: A Pénzügyi Bizottságot szeretném mondani. A többségi frakció leszavazta a napirendet, ezért nem volt Pénzügyi Bizottság. Ilyen rövid a történet, úgyhogy én azért szerettem volna most pontosítani, hogy tényleg fontos lenne tárgyalni ezekről, tényleg fontos lenne komolyan venni ezt az ügyet, mint ahogy úgy látszik, polgármester úr és a többség ezt nem veszi komolyan. Ez 2022. októberében az egyik legfontosabb kérdés lenne. Jellemző a helyzet, hogy miközben készültünk erre a Közgyűlésre, az első Pénzügyi Bizottság, ami meg volt hirdetve kedd délutánra, egyetlen napirendi pontja volt, az is az ÉTH Kft. beszámolója, szó nem volt arról, hogy kedden erről esetleg beszélhetnénk. Azt gondolom, hogy picit szerényebben, ha lehet, polgármester úr.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem tudom, mi volt ebben nagyképűség, bizonyára képviselő úr annak találta, én kellő szerénységgel és alázattal állok a téma előtt továbbra is.T. Mészáros András képviselő: Valóban, a polgármester úr nem volt jelen, de nincs is rá szükség a Pénzügyi Bizottságban. A lényeg, hogy az történt, hogy az ÉTH Kft. napirendi pontját javasolta Lengyel Péter bizottsági tag levenni, ez nem kapta meg a megfelelő támogatottságot a napirend szavazása közben, majd erre Lengyel Péter kijelentette, hogy akkor ők nem szavazzák meg a napirendet, és ez történt röviden és velősen.Lengyel Péter képviselő: Tényszerűen leírva pontosan így történt. Egyetlen egy okot szeretnék csak mondani: a Pénzügyi Bizottság első napirendi pontjához, az ÉTH-s napirendhez az egyik külsős bizottsági tagunk egy sor kérdést állított össze, amit én ugyan megkaptam, de nem tudtam volna megfelelően tolmácsolnia az ÉTH jelenlévő ügyvezetőjének, ezért javasoltam annak a napirendi pontnak a levételét. Ez nem kapta meg a megfelelő többséget és miután így napirendre került volna, így pont az ÉTH-s napirendet nem tudtuk volna tisztességesen megtárgyalni, úgyhogy ezért történt ez. Még egyszer csak ismételni tudom, hogy a Pénzügyi Bizottság összes, reggel 8 órakor is jelenlévő tagja itt van most a teremben, tehát egy teljesen nyílt, a választók előtt nem csak utólagosan jegyzőkönyvből, hanem élőben megismerhető vitát le tudunk most itt folytatni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosító javaslatot, ami úgy szól, hogy ne vegye napirendre a Közgyűlés a takarékossági csomagot. Aki ezzel egyetért az igennel, aki nem és tárgyalni akarja ma, az nemmel szavazzon.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 7 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

231/2022. (X. 27.) határozata

 T. Mészáros András képviselő napirend módosítására vonatkozó javaslatának elutasításáról

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése T. Mészáros András képviselőnek a ,,Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására” című előterjesztésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjéről való levételére vonatkozó módosító javaslatát nem fogadta el.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Nem

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Akkor szavazzunk most arról, hogy a sürgősségi előterjesztéseket a hivatkozott SZMSZ klauzulára szintén kitekintéssel, amelyet jegyző úr ismertetett, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28.§ (4) bekezdése szerint meghatározott eltérési lehetőség alapján napirendre tűzzük.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

232/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2022. október 27-ei nyilvános ülésére előterjesztett sürgős előterjesztéseket az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) szóló önkormányzati rendelet 28.§ (4) bekezdése szerint meghatározott eltérési lehetőség alapján napirendre tűzi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a „Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására” vonatkozó sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

233/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Az ÉTV napirend következik. Ugyanúgy két körben szavazunk róla. Az egyik módosító javaslat arra vonatkozott, hogy ne tárgyalja ma a Közgyűlés.

 
Simó Károly képviselő ügyrendi: Én még előtte nyomtam az ügyrendit. Nem sürgős előterjesztés a takarékosság, benne volt a pénteken hivatalosan e-mailben kiküldött meghívóban, tehát nem sürgős előterjesztés. Most nem csak a tartalmi és az előbb lefolytatott vitája kapcsán formailag is azt hiszem, hogy nagyon durván sérti meg a többség az SZMSZ-t.

T. Mészáros András képviselő ügyrendi: Az, hogy most leszavazták ezt a módosító indítványomat, ez nem oldja meg azt a problémát, hogy nem sürgős, vagy sürgős a kérdés. És nem oldja meg azt a problémát sem, hogy az SZMSZ-ünk kifejezetten a sürgős előterjesztésre vonatkozik, hogy egyébként egyszerű többséggel mégis fel lehet venni napirendi pontként. Itt van előttem a mai Pénzügyi Bizottság meghívója 8 órára. Ezen sem az ÉTV-nél, sem pedig a költségcsökkentési előterjesztésnél nincs odaírva, hogy sürgős előterjesztés. Másrészt pedig, hogyha elővesszük a 2022. október 25-én éjszaka letöltött meghívónkat, ezen rajta van a 5.  napirendi pont, amit Érd Megyei Jogú Város polgármestere küldött ki, „Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására (sürgős napirendként tervezett), tehát nincs megnevezve sürgősnek. Ezen meg még rajta sincs, a 16. napirendi pont, hiszen pénteken éjszaka még csak 14 napirendi ponttal jelentkezett meg a meghívó, most pedig már 18-nál vagy 19-nél tartunk. Tehát isten igazából az, hogy leszavazták a módosító indítványomat egyszerű többséggel, az nem oldotta meg a sürgősség, vagy nem sürgősség problémáját, magyarán jelen pillanatban az SZMSZ-ünk teljes figyelmen kívül hagyásával próbálunk meg napirendre venni olyan dolgokat, amit Lengyel Péter zsarolása akadályozott meg, hogy tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyszerűen nem értem, hogy nem lehetett ezt ott helyben rendezni. Az azért egy teljesen súlytalan napirendi pont a költségcsökkentési intézkedési tervhez képest. Jobbnak tartottam volna, hogyha ezen túllép a Pénzügyi Bizottság.


Lengyel Péter képviselő: Csak egy kérdést szeretnék feltenni az 5. napirendi ponttal kapcsolatban: jól értem-e, hogy ezzel a kötözködéssel és akadékoskodással most gyakorlatilag arról döntenek, hogy a város életét és a városban élők életét igen súlyosan befolyásoló kérdésben ne döntsünk, ne nyissunk egy olyan vitát, amit itt most a teljes nyilvánosság előtt meg lehetne tenni?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt gondolom, hogy ennek a vitának ma van helye és a két szavazással eleget tettünk annak a követelménynek is, hogyha sürgős, meg a másikkal annak is, ha nem sürgős az előterjesztés, tehát túl van biztosítva. Ez a véleményem.

Simó Károly képviselő: Lengyel Péter képviselőnek mondanám, hogy nem jól gondolja. Az a helyzet, hogy azt már tapasztaltuk az elmúlt Közgyűléseken is, hogy ez a kirekesztő viselkedésmód, ami az általa vezetett frakció részéről megnyilvánul a Közgyűlésben, például, hogy a személyemet korlátozza polgármester úr,  hogy összesen 7 percben tudnék egy igen komoly és fajsúlyos kérdésben itt a Közgyűlésen kérdéseket feltenni, vagy  javaslatokat tenni, amit egyszerűen nem lehet. Ezért kellett volna a Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalni, tehát a kérdésére a válasz nem, nem jól gondolja. Pontosan azt szeretnénk, hogy a város egészét igen komolyan érintő, igen fajsúlyos kérdést - polgár mester urat idézve - tisztességesen megtárgyalni és ezt úgy tűnik megint, hogy erőből, pökhendien, kirekesztő módon ez a frakció megint le akarja szavazni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha ekkora nagy az igyekezet, akkor tartsanak most egy Pénzügyi Bizottsági ülést. Mi akadálya van?


Lengyel Péter képviselő: Egyrészt valami hasonló javaslattal kívántam élni, hiszen itt van ez a rendkívül fajsúlyos napirendi pont, ami 5. napirendként szerepel. Simó Károly Képviselőtársam! Pont itt van a lehetőség, hogy ezt meg tudjuk beszélni akár most, nem kell 7 percben. Tartsunk egy Pénzügyi Bizottsági ülést, akár most felfüggesztve a jelenlegi Közgyűlést, hiszen a külsős bizottsági tagok is jelen vannak és ez egy valid megoldás lehet erről a rendkívül fontos napirendi pontról és a Pénzügyi Bizottságban nincsen időkorlát. Sőt, nem tudom, hogy az SZMSZ szerint lehet-e, én akár azt is javasolnám, hogy ezt tegyük akár a kamerák nyilvánossága előtt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én ezt javaslom.


Dr. Feik Csaba jegyző: Nem látom akadályát. Kettéválasztanám azért a kettőt, mert azt teljesen egyértelműnek és indokoltnak látom, hogy egy ilyen súlyú kérdésben, mint ez a költségcsökkentési intézkedési terv, bizottsági vélemény nélkül ne kerüljön a Közgyűlés elé ez a téma. Ezt mindenképpen indokoltnak tartom, ezért is igyekeztünk ezt legalább a mai ülésre, a Pénzügyi Bizottság ülésének összehívásával lehetővé tenni. Sajnálatos, hogy egy ilyen félreértés miatt ez nem sikerült. Ez az egyik. A másik, hogy azért a sürgős előterjesztések kérdését is helyretenném. A sürgős előterjesztés nem attól lesz sürgős, hogy a napirendben szerepel-e vagy sem, mert a napirenden ugye úgy szerepel, hogy sürgős előterjesztésként tervezett. Ez nem akadálya annak, hogy sürgős előterjesztésként bekerüljön, másrészt pedig azt gondolom, hogy nem is az dönti el azt, hogy sürgős-e egy előterjesztés vagy sem, hogy a címében mi szerepel. Nem a címe dönti el, hanem a tartalma meg az, hogy mikor küldjük ki és utána a Közgyűlés szavaz-e arról, hogy sürgős előterjesztésként napirendre veszi-e vagy sem.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Akkor ennek fényében kérem, hogy menjünk tovább. Azt javaslom, hogy szünetet rendelek el és a megfelelő előkészületeket követően üljön össze a Pénzügyi Bizottság. Mindenki itt van most, aki jött volna a ma reggeli ülésre. Szünetet rendelek el most.

 

Szünet után:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyeztettünk a frakcióvezetőkkel és az a konszenzus vagy kompromisszum körvonalazódott, hogy jövő héten, november 2-án délután összeül a Pénzügyi Bizottság és megtárgyalja a költségtakarékossági javaslatot. Másnap reggel 8:30-kor pedig rendkívüli Közgyűlést tartunk. Ehhez az kell, hogy visszavonjam ezt az előterjesztést, amit akkor megteszek.


Tetlák Örs alpolgármester: A napirenddel kapcsolatban lenne egy kérésem, hogy a Szociális Gondozó Központ napközis táborról szóló beszámolóját a napirend elejére tegyük.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Holnap ÉTV taggyűlés lesz és nekem a felhatalmazás azért kell, mert azzal az információval bírok, hogy nem mindegyik társönkormányzat szeretné kifizetni a jegyzett tőke emeléshez szükséges, egyébként nem túl magas összeget, és ez esetben el tudjuk ott varrni helyben, hogy akkor Érd átveszi ezeket a szavazati jogokat.

 

T. Mészáros András képviselő: Ebben a pillanatban a polgármesternek Érden szabad mandátuma van a különböző taggyűléseken, szervezetekben, egyebekben a képviseletre. Ha ezt a pontot most az SZMSZ-el ellentétesen mégis tárgyaljuk ma, akkor lényegében egy kötött mandátumra teszel szert attól a pillanattól kezdve, tehát olyan sok értelme nincs, mert ugyanúgy el tudod dönteni, hogy miről és hogyan nyilatkozol holnap, hogyha marad az a helyzet, ami ebben a pillanatban van.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem azért van szükség, mert félek megtenni bármilyen nyilatkozatot, hanem úgy ítéltük meg, hogy ez lenne az előírásszerű abban az esetben, ha mondjuk - most mondok egy példát - Tárnok nem szeretne beszállni ebbe a tőkeemelésbe és mi ezt a tárnoki üzletrészt, ami körülbelül 0,5 %-nak felel meg, ott helyben át tudjuk venni, hiszen alapító okirat módosításra is sor kerülne.


Dr. Feik Csaba jegyző: Képviselő úrnak igaza van, hogy szabad mandátuma van polgármester úrnak, de ebben a kérdésben úgy ítéltük meg, és ő is úgy ítéli meg, hogy ezt a szabad mandátumot egy kicsit szűkítve, mégis a Közgyűlés felhatalmazását kéri ebben a döntésben, függetlenül attól, hogy tulajdonképpen már született ebben egy döntés, de mégis az elmondott változások kapcsán polgármester úr akkor lenne nyugodt, hogyha kapna erre vonatkozóan egy konkrét felhatalmazást.

 

T. Mészáros András képviselő: A legnagyobb megértés mellett sem változik az SZMSZ-hez fűződő kapcsolata ennek az előterjesztésnek. Egyet azért elfelejtett említeni a jegyző úr, hogy egyébként pedig a sürgős előterjesztésnek a Közgyűlést megelőző szerdán 12 óráig be kell érkeznie és el kell jutnia a képviselőkhöz. Most egyik napirendi pont, sem az 5., sem pedig az ÉTV-vel kapcsolatos kötött mandátum kialakítása, vagy közgyűlési felhatalmazás kialakítása nem felelt meg ennek a feltételnek, magyarán a jogi szituáció ugyanaz, mint az 5.-nél volt. Ha ma tárgyaljuk, az nem kellő felhatalmazással történő tárgyalása lesz ennek a napirendi pontnak.


Dr. Feik Csaba jegyző: 12 óráig el kell készülnie az előterjesztésnek, 16 óráig kell a képviselőkhöz eljuttatni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tudtommal a második megtörtént. Akkor csináljuk azt, hogy mégis szavazzunk erről, olyan nagy bajt nem követünk el, inkább legyen meg erről a vita és a szavazás, mintsem hogy kihagyjuk. Most szavazunk képviselő úrnak azon indítványáról, hogy ő azt mondja, hogy vegyük le a napirendről. Aki ezt nem szeretné tárgyalni az igennel, aki szeretné ezt ma tárgyalni, az nemmel szavaz. Én nem szavazatot adok le.


Dr. Bács István képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Engedje meg, hogy egy picit azért kiegészítsem amit Ön mond, és akkor Lengyel Péter képviselőtársam kedvéért tisztázzuk még egyszer. Tehát képviselőtársam arra  tett javaslatot, hogy azért vegyük le a napirendről, mert nem felel meg az SZMSZ-ünknek, polgármester úr pedig azt javasolja, hogy nem is olyan fontos az SZMSZ betartása.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elég sajátos interpretációja a szavaimnak, ezt nem mondtam. Kérem szépen, a Hivatal részéről valaki mondjon egy konkrétumot, hogy mikor került fel a rendszerünkbe az előterjesztés.


Simó Károly képviselő: Jelenleg a rendszerben az van, hogy az ÉTV-vel kapcsolatos napirend ma, tehát 2022. október 27. napján, 9 óra 10 perckor került fel. Az SMS, ami erről szól, hogy értesít minket, az is mai, 8:11 perces. A tegnap 16 óra, az ma reggel 9 óra 10 percig elég rendesen eltelt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az SMS tanúsága szerint ez tegnap kiment, tegnap került fel a rendszerbe 14:59-kor. Ez azt jelenti, hogy bőven megfelelt. Szerintem haladjunk. Akinek ezzel baja van, az majd nyilván megteszi a megfelelő jogi lépéseket. Aljegyző úr közlése szerint 14:59, ellenkező bizonyításáig azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el és eszerint ejtsük meg a szavazást.


Dr. Bács István képviselő: Engedje meg, hogy jól értem-e a szavait? Azt mondja, hogy tegnap 14:59-kor tegnap felkerült valami, de az előterjesztés, amiről a Közgyűlés tárgyal, az ma került fel a rendszerbe és senki nem tudja már, hogy tegnap mi került fel a rendszerbe. Amiről mi tárgyalunk az SZMSZ szerint, az ma került fel, tegnap pedig valamit Önök felraktak, biztos ez így volt, de azt már senki nem tudja, hogy Önök mit raktak fel, tehát az előterjesztés az ma került fel a rendszerbe. Tudjuk, hogy tegnap mi került fel a rendszerbe? Azt nem láttam, hogy tegnap mi került fel, ma nyitottam meg és ma azt látom, hogy ez van fent. Az, hogy tegnap mit rakott fel, az nem derül ki.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Hivatal most arról tájékoztat minket felelőssége teljes tudatában, hogy a megfelelő anyag került fel 14:59-kor a rendszerbe. Ha ezt továbbra is tartja, akkor szavazzunk róla, aztán ha utána eredne a képviselő úr ennek és ezt meg szeretné nézni, akkor nyilván van rá lehetősége. Felteszem szavazásra T. Mészáros András módosító javaslatát.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 6 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

234/2022. (X. 27.) határozata

 T. Mészáros András képviselő napirend módosítására vonatkozó javaslatának elutasításáról

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése T. Mészáros András képviselőnek a ,,Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz” című előterjesztésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjéről való levételére vonatkozó módosító javaslatát nem fogadta el.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Nem

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra sürgős előterjesztésként napirendre venni a „Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására” című előterjesztést.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

235/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra sürgős előterjesztésként napirendre venni a „Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz” című előterjesztést.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

236/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra sürgős előterjesztésként napirendre venni a „Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

237/2022. (X. 27.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosítására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Akkor tekintsük át a változtatásokat, amelyek időközben felmerültek. A költségtakarékossági intézkedési terv a jövő héten rendkívüli Közgyűlésen kerül tárgyalásra, a Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslat lekerült a napirendről és felvettünk 6 napirendet sürgősként. A napirend tárgyalási sorrendje meg úgy változna, hogy előre vennénk azokat a napirendi pontokat, ahol vendégeink vannak. A külsős bizottsági tagok itt vannak, az lesz az első napirend, a Szociális Gondozó Központot érintő napközis tábor beszámoló legyen a második napirendi pont, a többi maradhat.


Dr. Bács István képviselő: Elnézést, pár percet késtem a mai ülés elejéről, de ha jól értem, akkor tulajdonképpen a költségcsökkentési intézkedési tervet azért vettük le, mert nem volt Pénzügyi Bizottsági ülés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tulajdonképpen azért vettük le, mert így egyeztünk meg a szünetben a frakcióvezetőkkel.

 

Dr. Bács István képviselő: Akkor mi a helyzet a többivel, ami szintén felment volna? Van közöttük olyan, ami támogatandó.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Lehet, hogy te nem voltál ott, én megkérdeztem a frakciótársaidat, hogy van-e esetleg még olyan javaslat, amit a jövő héten szeretnének tárgyalni, részükről az volt a válasz, hogy nincs. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

238/2022. (X. 27.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. október 27-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. október 27-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására (sürgős előterjesztés)

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Beszámoló a 2022. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az érdi 13. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

             Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

6. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

             Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

9. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érd 095/11 a 092/7 és a 092/8 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására

             Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

12. Javaslat az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz (sürgős előterjesztés)

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat Kossuth-díj adományozásának kezdeményezésére Madarász Katalin nóta- és népdalénekes részére (sürgős előterjesztés)

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására (sürgős előterjesztés)

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosítására (sürgős előterjesztés)

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által Ursula von der Leyennek írt levél támogatására (sürgős előterjesztés)

              Előadó: T. Mészáros András önkormányzati képviselő

 

19. Egyebek

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására (sürgős előterjesztés)

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a 2022. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 13. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

             Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

             Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd 095/11 a 092/7 és a 092/8 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására

             Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz (sürgős előterjesztés)

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Kossuth-díj adományozásának kezdeményezésére Madarász Katalin nóta- és népdalénekes részére (sürgős előterjesztés)

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására (sürgős előterjesztés)

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosítására (sürgős előterjesztés)

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által Ursula von der Leyennek írt levél támogatására (sürgős előterjesztés)

              Előadó: T. Mészáros András önkormányzati képviselő

 

 1. Egyebek

 

Tovább...