Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. november 30-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Vincze Beáta Érdi Szivárvány Óvoda vezetője, Molnár György Inter-Ambulance Zrt. képviselője, Szántó Erzsébet Gizella Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Bicskei Tibor, az  Érdhő Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető

NAPIREND ELőTT

- Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

- Érdi Építészeti Nívódíj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató az Érdi Sport Kft.-nél végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a tervezett játszóterek megvalósításáról szóló beruházási célokmányok elfogadására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a „Pest Megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ” létrehozása céljából Pest Megye Önkormányzatával kötendő konzorciumi megállapodás jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az érdi 2656 hrsz-ú ingatlanközterületből való kivonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról szóló 241/2017. (IX.28.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd, Felső u. 43. szám alatti 22773/A/4 hrsz-ú ingatlanon haszonélvezeti jog alapítására és haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Tankerület fenntartásában és működtetésében levő Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az önkormányzati óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

Meghívott: óvodavezetők

15. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

16. Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: szolgáltató vezetője

17. Egyebek

NAPIREND ELőTT

Megtörtént az Érd Város Szociális Munkájáért Díj és az Érdi Építészeti Nívódíj átadása

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a Hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja, hogy a 16. napirendet a „Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról” első napirendként tárgyalják.  Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.


Tovább...