Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. március 23-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 23-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Molnár Zoltán Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Macsotay Tibor Érdi Polgárőr Egyesület elnöke, Szamek Zsolt ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Sebestyénné Majchrowska Ewa, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója, Nagy Martin Gyermekünk Álmaiért alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Szellák Norbert r. őrnagy mb. kapitányságvezető, Érdi Rendőrkapitányság, Nogula Tamás r. őrnagyRendőrkapitányság Érd, Borsitzky Kálmánné Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője, Molnár György Inter-Ambulance Zrt. ügyvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programról

Előadó: Tekauer Norbert Közrendvédelmi Bizottság elnöke

Meghívott: dr. Szellák Norbert r. őrnagy, mb. kapitányságvezető Rendőrkapitányság Érd

Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

3. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003.(XI.30.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

8. Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető igazgató

10. Javaslat közterületek elnevezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az önkormányzati tulajdonú Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a 4/2016. (I.28.) határozat visszavonására, és a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadására

Előadó: Pulai Edina települési képviselő

16. Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a Sportiskola Alapítvány és a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat művészeti alkotás elhelyezésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Beszámolók:

- Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: működtető képviselője

 

- Beszámoló a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

- Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Bizottság elnöke

- Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és

Méltatlansági Bizottság elnöke

20. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

21. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

Előadó: Tekauer Norbert Közrendvédelmi Bizottság elnöke

22. Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...