Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. augusztus 16-ai rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. augusztus 16-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Takács Éva bizottsági tag

NAPIREND ELőTT

Megválasztott bizottsági tag eskütétele

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.      Javaslat az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2.      Javaslat pályázat benyújtására a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3.      Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló 315/2017. (XII.21.) határozat módosítására, valamint az ehhez kapcsolódó 316/2017. (XII.21.) határozat visszavonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4.      Javaslat pályázat benyújtására ”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5.      Javaslat az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítására és ingatlanmérethez történő igazítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6.      Javaslat a Közrendvédelmi Bizottság személyi összetételének megváltoztatására, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megjelenteket, meghívottakat. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, megállapítja, hogy a rendkívüli Közgyűlés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el:


Tovább...