Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. május 31-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 31-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Tajti Lászlóné a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Bán Szvetlána, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  csoportvezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Szántó Erzsébet, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2017. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2017. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2017. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

3. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

4. Javaslat a SZIPPANT-HAT Konzorciummal kötött közszolgálati szerződés megszüntetésére és új közszolgáltató kijelölésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az érdi 0104 és 092/4 hrsz.-ú utak belterületbe vonására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Beszámolók:

- Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: Rózsa Gábor tű. alezredes tűzoltóparancsok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2017. évi működéséről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

11. Javaslat településképi kötelezés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

 

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

12. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Tovább...