Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. január 25-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Kövesdiné Kiss Marianna minőségbiztosítási vezető, Dudás Erzsébet, a Lakosság Szolgálati Iroda vezetője, Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője, Sike Attila, a Városrendészeti Csoport vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Fekete Zoltán, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. ügyvezetője, Szántó Erzsébet, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Bárány Zsolt pályázó

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2.

Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3.

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5.

Javaslat az új közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

6.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2018. évi támogatás fedezetének biztosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

8.

Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium új tornatermének tulajdonba vételére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9.

Javaslat a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017. (XII.21.) határozat módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10.

Javaslat az Érdi Német Kultúr Egyesület Érd, Alsó u. 1. szám alatti székhelyhasználatának a megszüntetésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11.

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12.

Javaslat a 8. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

13.

Beszámolók:

 

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai tevékenységéről

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

Meghívott: főigazgató

 

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Fülöp Sándorné, a bizottság elnöke

 

- Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Mórás Zsolt, a bizottság elnöke

14.

Javaslat a Soros-terv elutasítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15.

Egyebek

 

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri a megjelenteket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a Nemzetközi Holokauszt Emléknapjáról.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással adózott a Nemzetközi Holokauszt Nap emlékének.

Dr. Havasi Márta képviselő, ügyrendi hozzászólás: Javasolja, hogy a meghívó 14. napirendjét, a „Javaslat a Soros-terv elutasítására” ne tárgyalja mai ülésén a Közgyűlés, mert hiányos az előterjesztés mögött az egyetlen dokumentum, amely ismerete nélkül felelősségteljesen nem lehet dönteni, mégpedig maga, a sokat idézett Soros-terv. Kéri kiosztani a képviselőknek a Soros-tervet.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosító indítványt.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította a módosító indítványt.

A napirend módosításáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Nem

Dr. Bács István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Nem

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

T. Mészáros András

Nem

Dr. Veres Judit

Nem

 


Tovább...