Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2018.03.27.

73/2018. (III.27.) határozata

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosításáról, kiegészítéséről

Tovább...

72/2018. (III.27.) határozata

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosításáról, kiegészítéséről (Rozsnyói u. – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi u. által határolt terület)

Tovább...

71/2018. (III.27.) határozata

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosításáról, kiegészítéséről [Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt terület]

 

Tovább...

70/2018. (III.27.) határozata

a Sportiskola Alapítvány részére történő forrás átadásáról

Tovább...

69/2018. (III.27.) határozata

a Mátyás Király Alapítvány részére történő forrás átadásáról

Tovább...

68/2018. (III.27.) határozata

a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére történő forrás átadásáról

Tovább...

67/2018. (III.27.) határozata

a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tárgyában történő együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

66/2018. (III.27.) határozata

egyes érdi általános iskolák, valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezéséről

Tovább...

65/2018. (III.27.) határozata

a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról

Tovább...

64/2018. (III.27.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Tovább...

63/2018. (III.27.) határozata

az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapításáról

Tovább...

62/2018. (III.27.) határozata

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Tovább...

61/2018. (III.27.) határozata

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

Tovább...

60/2018. (III.27.) határozata

a Tárnoki út felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

59/2018. (III.27.) határozata

az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című kiírásra történő pályázat benyújtásáról

Tovább...

58/2018. (III.27.) határozata

a Tolmács utca- Velencei út II. szakaszának (Jegyző utca - 7-es főút között) építésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Tovább...