Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.03.23.

83/2017. (III.23.) határozata

az Év Rendőre Díj adományozásáról

Tovább...

82/2017. (III.23.) határozata

az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozásáról

Tovább...

81/2017. (III.23.) határozata

a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosításáról

Tovább...

80/2017. (III.23.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének II. ütemű energetikai felújításáról


Tovább...

79/2017. (III.23.) határozata

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

78/2017. (III.23.) határozata

a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

77/2017. (III.23.) határozata

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


Tovább...

76/2017. (III.23.) határozata

a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

75/2017. (III.23.) határozata

művészeti alkotás elhelyezésére vonatkozó döntés meghozataláról

Tovább...

74/2017. (III.23.) határozata

a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatásáról

Tovább...

73/2017. (III.23.) határozata

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

 

Tovább...

72/2017. (III.23.) határozata

 az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő forrás átadásról

Tovább...

71/2017. (III.23.) határozata

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott Polihisztor Alapítvány részére történő forrás átadásról

Tovább...

70/2017. (III.23.) határozata

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott TUSCULANUM Alapítvány részére történő forrás átadásról

Tovább...

69/2017. (III.23.) határozata

a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadásáról

Tovább...

68/2017. (III.23.) határozata

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


Tovább...

67/2017. (III.23.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

66/2017. (III.23.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

65/2017. (III.23.) határozata

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról


Tovább...

64/2017. (III.23.) határozata

a 4/2016.(I.28.) határozat visszavonásáról, és a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás-patak megvásárlásáról

Tovább...