Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Gazdasági Bizottság

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. szeptember 26

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. szeptember 26-án 14:30 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Gál Alex bizottsági tag

                                    Csornai Károly bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

                                     Bilik Jánosné bizottsági tag

                       

Meghívottak: dr. Csupor Endre aljegyző

                        Szűcs Gábor alpolgármester

                        dr. Fiam Ildikó Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályvezető

                        Nyírőné Császár Adrienn Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője             

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 4 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Elmondja, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pont levélre kerül és a 7. napirendi pontot tárgyalja elsőként a bizottságot. A fenti változásokkal felteszi szavazásra a napirendet.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.Tájékoztató az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sas utca 2.) és a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 2021. évi tevékenységéről

2.Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

3.Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

4.Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

5.Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

6.Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

7.Tájékoztató az önkormányzati ingatlanokon lévő irattárak egy helyre való telepítéséről

8.Javaslat a 26106/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megnevezésének módosítására

9.Javaslat az Érd, Béke tér 8/A. III. emelet 11. ajtószám alatti, 22552/10/A/11 helyrajzi számú szolgálati lakás bérbeadására

10. Egyebek

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának jelenlévő 4 tagja a Bizottság 2022. szeptember 26-ai ülésének napirendjét 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

23/2022. (IX. 26.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. szeptember 26-ai ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. szeptember 26-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

1.Tájékoztató az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sas utca 2.) és a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 2021. évi tevékenységéről

2.Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

3.Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

4.Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

5.Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

6.Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

7.Tájékoztató az önkormányzati ingatlanokon lévő irattárak egy helyre való telepítéséről

8.Javaslat a 26106/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megnevezésének módosítására

9.Javaslat az Érd, Béke tér 8/A. III. emelet 11. ajtószám alatti, 22552/10/A/11 helyrajzi számú szolgálati lakás bérbeadására

10. Egyebek

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Bilik Jánosné

Igen

Kocsner János

Távol

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. augusztus 30. rendkívüli

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. augusztus 30-án 14:30 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Csornai Károly bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

                                    Bilik Jánosné bizottsági tag

                       

Meghívottak: dr. Csupor Endre aljegyző

                        Kuslits Tibor főépítész

                        dr. Fiam Ildikó Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályvezető

                         Lanku Ildikó Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató

                       

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, a rendkívüli ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 4 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Kéri, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a második napirendi pontot tárgyalja a bizottság elsőként. Felteszi szavazásra a napirendet.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára
 2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának jelenlévő 4 tagja a Bizottság 2022. augusztus 30-ai rendkívüli ülésének napirendjét 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

22/2022. (VIII. 30.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. augusztus 30-ai rendkívüli ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. augusztus 30-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

1.Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

2.Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Bilik Jánosné

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. július 13. rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. július 13-án 14:30 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika bizottsági tag

                                    dr. Bács István bizottsági tag

                                    Csornai Károly bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

                                    Bilik Jánosné bizottsági tag

                       

Meghívottak: dr. Csupor Endre aljegyző

                        Martin Norbert, a Pályázati Osztály vezetője

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, a rendkívüli ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 5 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Andrasek Mónika bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Andrasek Mónika bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának jelenlévő 5 tagja a Bizottság 2022. július 13-ai rendkívüli ülésének napirendjét 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

21/2022. (VII. 13.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. július 13-ai rendkívüli ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. július 13-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Távol

Bilik Jánosné

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. június 23. rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. június 23-án 9:00 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.

 

 

Jelen vannak:             Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika bizottsági tag

                                    Gál Alex bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

 

 

Meghívottak: dr. Fiam Ildikó- Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályvezető

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 4 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Andrasek Mónika bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Andrasek Mónika bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a napirendi pontok elfogadásáról.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosításáról
 3. Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe adására (2 lakás)

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja a Bizottság 2022. június 23-ai nyílt ülésén a napirendi pontokról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

 

18/2022. (VI. 23.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. június 23-ai ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. június 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosításáról
 3. Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe adására (2 lakás)

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Távol

Bilik Jánosné

Távol

Kocsner János

Igen

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. június 13

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. június 13-án 14:30 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.

 

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika bizottsági tag

                                    Gál Alex bizottsági tag

                                    Bilik Jánosné bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

 

                                   

Meghívottak: Mayer Péter Humán-szolgálati Főosztályvezető

                        Bicskei Tibor Érdhő Kft ügyvezető

 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 5 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Andrasek Mónika bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Andrasek Mónika bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Javasolja, hogy a napirendi pontok közül levételre kerüljön a „Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosításáról” és a „Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe adására” tárgyú előterjesztések.

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja a Bizottság 2022. június 13-ai nyílt ülésén a napirendi pontok kapcsolatban 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

 

15/2022. (VI. 13.) határozata

 

Napirendpontokkal kapcsolatos döntés

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. június 13-ai ülésén a meghívón szereplő napirendi pontok közül levételre kerül a „Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosításáról” és a „Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe adására” tárgyú előterjesztések.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra felteszi a napirendi pontok elfogadását.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról
 2. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására
 3. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására
 4. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére
 5. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására
 6. Javaslat az Érd, Béke tér 8/C., II. emelet 7. ajtószám alatti, 22552/10/A/37 helyrajzi számú szolgálati lakás bérbeadásáról szóló döntéshez
 7. Egyebek

 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja a Bizottság 2022. május 26-i nyílt ülésének napirendjét 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

 

16/2022. (VI. 13.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. június 13-ai ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. június 13-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról
 2. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására
 3. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására
 4. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére
 5. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására
 6. Javaslat az Érd, Béke tér 8/C., II. emelet 7. ajtószám alatti, 22552/10/A/37 helyrajzi számú szolgálati lakás bérbeadásáról szóló döntéshez
 7. Egyebek

 

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Távol

Bilik Jánosné

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. május 26. rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. május 26-án 9 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

 

 

Jelen vannak:            Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika bizottsági tag

                                    Gál Alex bizottsági tag

                                    Csornai Károly bizottsági tag

                                    Bilik Jánosné bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

 

                                   

                                   

Meghívottak: Dr. Csupor Endre, aljegyző

Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője   

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője,

Kuslits Tibor, főépítész

Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Zólyomi Ádám, Érd Aréna létesítmény vezető

 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 6 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

Csépán István elnök: Javasolja, hogy a sürgős előterjesztések közül a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására” tárgyú sürgős előterjesztést a napirendi pontok közé vegye fel a bizottság, míg a „Javaslat Érd MJV Közgyűlésének 156/2019. (VI.27.) határozatának reaktiválására” tárgyú sürgős előterjesztést ne vegye fel a bizottság a napirendjére.

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 6 tagja a Bizottság 2022. május 26-i nyílt sürgős előterjesztésről 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

 

13/2022. (V. 26.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. május 26-ai ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. május 26-ai ülésén 1. napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására” tárgyú sürgős előterjesztést, a „Javaslat Érd MJV Közgyűlésének 156/2019. (VI.27.) határozatának reaktiválására” tárgyú sürgős előterjesztés nem kerül felvételre a napirendi pontok közé.

 

Csépán István elnök: Szavazásra felteszi a napirendi pontok elfogadását.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására

2.Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásához

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola ingatlanának társasházzá alakítására
 2. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapítására

 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 6 tagja a Bizottság 2022. május 26-i nyílt ülésének napirendjét 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

 

14/2022. (V. 26.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. május 26-ai ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. május 26-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásához
 2. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola ingatlanának társasházzá alakítására
 3. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapítására

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Bilik Jánosné

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. május 16

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. május 16-án 14:30 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.

 

Jelen vannak:             Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika bizottsági tag

                                    Gál Alex bizottsági tag

                                    Csornai Károly bizottsági tag

                                    Bilik Jánosné bizottsági tag

                                   

                                   

Meghívottak: Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője   

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője,

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője,

 Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 5 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök Elmondja, hogy Falusi Ferenc külsős bizottsági tag kérte a felmentését, melynek Polgármester Úr helyt is adott. Új bizottsági tagnak Bilik Jánosné lett megválasztva. Kéri Bilik Jánosnét, hogy mutatkozzon be a bizottságnak.

 

Bilik Jánosné bizottsági tag: Elmondja, hogy 17 évig dolgozott a közigazgatásban, elsőként Budapest Főváros I. kerületi Polgármesteri Hivatalban, később pedig az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban. Elmondja, hogy a testületi valamint bizottsági munkát ismeri és véleménye szerint ezért került delegálásra. Elmondja, hogy jelenleg nyugdíjas.

 

Csépán István elnök: Megköszöni a bemutatkozást. Elmondja, hogy örül annak, hogy tapasztalattal rendelkező taggal bővült a bizottság. Elmondja, hogy vannak olyan anyagok, amik nem készültek el az ülés időpontjáig, így azok levételre kerülnek a napirendi pontok közül és a bizottság a közgyűlés előtt rendkívüli bizottsági ülést fog tartani a következő héten csütörtökön 9 órakor. A kiküldött meghívóhoz képest, javasolja levenni napirendről a Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásához; Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola ingatlanának társasházzá alakítására; Javaslat játszótér létrehozására; Javaslat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatára kapcsolatos előterjesztést. Az elhangzott módosításokkal felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására
 2. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., mint vagyonkezelő, a vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól készült beszámolójának elfogadására a tulajdonosi jogokat gyakorló részéről
 3. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 4. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 5. Javaslat a 9/2016. (III.31.) számú, Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabály Érd Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete módosításának elhatározására a Gesztelyi ház bővítése kapcsán
 6. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására
 7. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására
 8. Egyebek

 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja a Bizottság 2022. május 16-i nyílt ülésének napirendjét 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

 

11/2022. (V. 16.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2022. május 16-ai ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2022. május 16-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására
 2. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., mint vagyonkezelő, a vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól készült beszámolójának elfogadására a tulajdonosi jogokat gyakorló részéről
 3. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 4. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
 6. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására
 7. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására
 8. Egyebek

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Bilik Jánosné

Igen

Kocsner János

Távol

 

 

Tovább...

Gazdasági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. április 20

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2022. április 20-án 14:30 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.

 

Jelen vannak:             Csépán István elnök

                                    Andrasek Mónika bizottsági tag

                                     dr. Bács István bizottsági tag

                                    Gál Alex bizottsági tag

                                    Csornai Károly bizottsági tag

                                    Falusi Ferenc bizottsági tag

                                    Kocsner János bizottsági tag

                                   

Meghívottak:              Dr. Feik Csaba jegyző,

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és

Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője,          

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője,

Ihász Hermina a Volánbusz Zrt. képviselője,

Nyírőné Császár Adrienn, az ÉTH Kft. képviselője.

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 6 tag van jelen, így a bizottság határozatképes, felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: A kiküldött meghívóhoz képest, javasolja levenni napirendről a Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában kapcsolatos előterjesztést.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Kéri, hogy vegyék napirendre „az önkormányzat vagyonát illetően a bérleti díjak felülvizsgálatára” vonatkozó javaslatát. Az önkormányzat vagyonát illetően vannak olyan problémák, hogy az infláció elmozdult. A bérbe adott egyes ingatlanoknál nincs infláció számítás, kérjék a polgármestert jelezze a Polgármesteri Hivatal megfelelő szervezeti egysége felé, hogy az inflációval emeljék a bérleti díjakat.

Csépán István elnök: 7. napirendi pontként kéri tárgyalni szóbeli javaslatként az önkormányzati vagyont érintő bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az elhangzott módosításokkal felteszi szavazásra a napirendet.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről
 2. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 3. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Javaslat bizottsági tag delegálására a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba
 5. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások szolgálati jellegű bérbeadására
 6. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
 7. Javaslat az önkormányzati vagyont érintő bérleti díjak felülvizsgálatára
 8. Egyebek

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 6 tagja a Bizottság 2022. április 20-i nyílt ülésének napirendjét 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről
 2. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 3. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Javaslat bizottsági tag delegálására a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba
 5. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások szolgálati jellegű bérbeadására
 6. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
 7. Javaslat az önkormányzati vagyont érintő bérleti díjak felülvizsgálatára (szóbeli)
 8. Egyebek

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott.

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

 

Tovább...