Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Sport Bizottság

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 14

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. december 14-én a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László, Gregus László, Berzéki Gábor, Márton Lajos, Macsotay Tibor és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatalrészéről:

                                                      Vargáné Dunai Mónika a Humán Iroda Csoportvezető

                                                       Havril Károly bizottsági referens  

 

Meghívottak:

            Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

            Tarr Mihály, az Érdi Spartacus Sport Club elnöke

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

2. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

3. Egyebek – Érdi Spartacus SC bemutatkozása

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy kéri a Bizottságot, hogy vegye fel 3. napirendi pontként a Tollaslabdázók Civil társaság 2020. évi Sport Keret Pályázattal kapcsolatos beszámolóját és elszámolását, hogy még idén megkaphassák a második részletet. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 1. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

2. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

3. Javaslat a 2020. évi Sport Keret Pályázat elszámolásának elfogadására

4. Egyebek – Érdi Spartacus SC bemutatkozása

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 25. rk

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. november 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó u. 3. – 09:30 órától tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, Berzéki Gábor, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László, Gregus László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatalrészéről:

                                                      Ferenc Judit Közgazdasági Irodavezető

                                                      Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető

                                                      Havril Károly bizottsági referens    

Meghívottak:

                                                     Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/22. évi üzleti tervének elfogadására és a kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalásra

2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

 

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/22. évi üzleti tervének elfogadására és a kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalásra

2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 23

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. november 23-án a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László, Gregus László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatalrészéről:

       Havril Károly bizottsági referens    

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Gregus László bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Gregus László bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.      Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1. – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására

3. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

4. Javaslat az Érdi Sport Kft. szponzorációs szerződésének teljesítésére

5. Javaslat 2020. évi Sport Keret Pályázatok elszámolásának elfogadására

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj meghirdetésére

7. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

8. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy a napirend 2. és 3. pontjához tartozó előterjesztésnek nem készültek el, ezért azokat leveszi a napirendről. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Hozzá teszi, hogy az 1. ponthoz kérte, hogy töltsék fel az EDtR rendszerbe a Felügyelő Bizottság határozatát, ezért amíg az megtörténik, tárgyalják meg a nyilvános ülés többi pontját. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás mellett az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Kft. szponzorációs szerződésének teljesítésére
 2. Javaslat 2020. évi Sport Keret Pályázatok elszámolásának elfogadására
 3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj meghirdetésére
 4. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1. – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
 5. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

6.  Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. október 26

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. október 26-án a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Macsotay Tibor, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Márton Lajos, Vadász Gábor és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

       Havril Károly bizottsági referens   

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Csépán István elnökhelyettes: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Gregus László bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Gregus László bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat 2020. évi Sport Keret Pályázatok elszámolásának elfogadására
 2. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

3. Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj és az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására (szóbeli)

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy a napirend 1. pontjához tartozó pályázati elszámolások pénzügyi ellenőrzése a bizottság üléséig nem készült el ezért javasolja levenni a napirendről.  Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

NAPIREND:

 

 1. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 2. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 28

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. szeptember 28-án a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 16:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Macsotay Tibor, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatalrészéről:

       Havril Károly bizottsági referens

       

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására
 2. Javaslat 2020. évi Sportszervezeti Pályázatok elszámolásának elfogadására
 3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi elbírálására
 4. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

5. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

Lengyel Péter elnök: Javasolja az 1. napirend levételét, ennek oka, hogy Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője Covid fertőzött lett, így nem tud megjelenni a bizottsági ülésen. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat 2020. évi Sportszervezeti Pályázatok elszámolásának elfogadására
 2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi elbírálására
 3. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 4. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 02. rk

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. szeptember 2-án a Polgárok Háza Közgyűlési termében – Érd, Alsó u. 3. – 12:45 órától tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatalrészéről:

       Havril Károly bizottsági referens

       

Meghívott:

Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

Horváth Roland, vezetőedző

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a sajtó képviselőit és a kézilabda csapat megjelent szurkolóit. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel nem határozatképes. Hozzáteszi, hogy ügydöntő szavazásra, egyéb érdemi döntésre a bizottsági ülésen nem kerül sor, ezért megtartják a mai rendkívüli bizottsági ülést. A rendkívüli bizottsági ülés összehívásának célja, hogy színteret adjon az Érdi Sport Kft. női kézilabdacsapat megjelent képviselőinek, hogy beszámolhassanak nyilvános plénum előtt az elmúlt versenyév eredményeiről és a következő bajnoki évekre vonatkozó célokról, tervekről.

Köszönti a meghívottakat Fenyőházi-Nagy Andreát, az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjét, az Érdi Sport Kft. Felügyelő Bizottságának megjelent tagjait és Horváth Rolandot, az Érdi Sport Kft. NB/I-es női kézilabda csapatának vezetőedzőjét.

Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1, Tájékoztató az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének és a felnőtt női kézilabdacsapat vezetőedzőjének az elmúlt szezonról és a tervek, célok ismertetése az előttünk álló, 2021/22-es NB I-es szezonban (szóbeli)

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

1, Tájékoztató az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének és a felnőtt női kézilabdacsapat vezetőedzőjének az elmúlt szezonról és a tervek, célok ismertetése az előttünk álló, 2021/22-es NB I-es szezonban (szóbeli)

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Távol

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2021. június 24

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2021. június 24-én a Polgárok Háza Közgyűlési termében – Érd, Alsó u. 3. – 14:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Macsotay Tibor, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Bresztyenszky László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatalrészéről:

       Havril Károly bizottsági referens

       

Meghívott:

Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Lengyel Péter elnök a mai bizottsági ülésen nem tud részt venni, ezért a mai bizottsági ülést ő fogja levezetni. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Gregus László bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Gregus László bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
 2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
 3. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbítására
 4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi kiírásáról
 5. Javaslat a 2021. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatására
 6. Egyebek

 

zárt ülés

 1. Javaslat az Érdi Sport Díj 2021. évi adományozására

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

 1. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
 2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
 3. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbítására
 4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi kiírásáról
 5. Javaslat a 2021. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatására
 6. Egyebek

 

zárt ülés

 1. Javaslat az Érdi Sport Díj 2021. évi adományozására

 

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Tovább...