Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 09

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. december 9-én, a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3., I. emelet, 117. tárgyalóteremben – 15.00 órától tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Gregus László elnök,Bada Zoltán,Bakos Petra, Balla Imre, Csengeri Attila, Csornainé Romhányi Judit, Simó Károly, T. Mészáros András bizottsági tagok

 

A Polgármesteri Hivatal részéről: Szűcs Gábor  alpolgármester, dr. Csupor Endre aljegyző, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, Vargáné Dunai Mónika, a Humán Iroda csoportvezetője és Perlaki Csilla a Humán Iroda munkatársa.

 

Meghívottak:

Kéri Mihály, az Érdi Galéria művészeti vezetője, Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Mácsai Anetta, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese, Nida Judit, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és Wolf Katalin, a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyására
 • Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum 2022. évi munkatervének elfogadására
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Javaslat az intézményi ingatlanok önköltség-számítási szabályzaton alapuló bérleti díjainak meghatározására
 • Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Gregus László elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Elmondja, hogy fel kell venni napirendre Tetlák Örs alpolgármester előterjesztését a repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatban. Javasolja utolsó napirendként tárgyalni.

Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

A Bizottság 7  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyására
 • Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum 2022. évi munkatervének elfogadására
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Javaslat az intézményi ingatlanok önköltség-számítási szabályzaton alapuló bérleti díjainak meghatározására
 • Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára
 • Egyebek

 

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei.

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Távol

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 

Tovább...

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 18

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. november 18-án, a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3., I. emelet, 117. tárgyalóteremben – 15.00 órától tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Gregus László elnök,Bada Zoltán,Bakos Petra, Balla Imre, Csengeri Attila, Csornainé Romhányi Judit, Gál Alex, Horváthné Baráth Szilvia, Simó Károly, T. Mészáros András, Varga László bizottsági tagok.

 

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Perlaki Csilla és Siposné Tóth Ildikó a Humán Iroda munkatársai

 

Meghívottak:

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője, Dózsa Lajos, az ÉSZC Kós Károly Technikum igazgatója, Lehóczki Anna Elvira, a Kincses Óvoda intézményvezetője, Inczéné Papp Márta, a Szivárvány Óvoda intézményvezető helyettese.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények  - iskolák - 2020/2021.tanévben végzett munkájáról
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére
 • Javaslat a Poly-Art Alapítvány támogatására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Gregus László elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Felkéri Varga László bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

A Bizottság 11  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 • Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények  - iskolák - 2020/2021.tanévben végzett munkájáról
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére
 • Javaslat a Poly-Art Alapítvány támogatására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

 

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei.

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Igen

Varga László

Igen

 

 

 

Tovább...

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. október 21

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. október 21-én, a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3., I. emelet, 117. tárgyalóteremben – 15.00 órától tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Gregus László elnök,Bada Zoltán,Bakos Petra, Balla Imre, Csengeri Attila, Gál Alex, Varga László bizottsági tagok.

 

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné Dunai Mónika és Siposné Tóth Ildikó a Humán Iroda munkatársai.

 

Meghívottak:

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője, Stehlik-Németh Krisztina,  az óvodai és iskolai szociális munka koordinátora, Somfai István, a Poly-Art Alapítvány elnöke, Nagy Péter, a Harmónia Vegyeskar elnöke.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására
 • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról
 • Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról
 • Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Gregus László elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Felkéri Varga László bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

A Bizottság 7  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására
 • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról
 • Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról
 • Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Egyebek

 

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei.

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Igen

 

 

 

Tovább...

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 23

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. szeptember 23-án, a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3., I. emelet, 117. tárgyalóteremben – 15.00 órától tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Gregus László elnök,Bada Zoltán,Bakos Petra, Csengeri Attila, Csornainé Romhányi Judit,  Horváthné Baráth Szilvia, T. Mészáros András, Varga László bizottsági tagok.

 

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Siposné Tóth Ildikó és Perlaki Csilla, a Humán Iroda munkatársai.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntéshez
 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Gregus László elnök: Köszönti a Bizottság tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Felkéri Varga László bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

A Bizottság 8  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntéshez
 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei.

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Igen

Varga László

Igen

 

 

 

Tovább...

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. június 24

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. június 24-én, a Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3., Dísztermében – 15.00 órától tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Gregus László elnök,Balla Imre, Bakos Petra, Csengeri Attila, Csornainé Romhányi Judit,  Gál Alex, T. Mészáros András bizottsági tagok.

 

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Tetlák Örs alpolgármester, Siposné Tóth Ildikó és Perlaki Csilla, a Humán Iroda munkatársai.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására
 • Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
 • Javaslat a Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj pályázatok kiírására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők jogosultságának felülvizsgálatára
 • Javaslat a Csuka Zoltán Díj és az Érdi Művészeti Díj 2021. évi adományozására
 • Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2021. évi adományozására

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Gregus László elnök: Köszönti a Bizottság tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Felkéri Balla Imre bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására
 • Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
 • Javaslat a Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj pályázatok kiírására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők jogosultságának felülvizsgálatára
 • Javaslat a Csuka Zoltán Díj és az Érdi Művészeti Díj 2021. évi adományozására
 • Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2021. évi adományozására

 

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei.

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 

 

Tovább...