Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Fenntarthatósági Bizottság

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2021. december 13-án a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Varga Illés Levente, Takács Éva és Pilisy Sándor bizottsági tagok          

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető, Közterület Felügyelet Csoportvezető

Somogyi Tamás ÉKFI Intézményvezető

Gál Alex képviselő

Kuslits Tibor Főépítész

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csépán István bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

2. Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámoló és elszámolás elfogadására

3. Egyebek

 

 

Andrasek Mónika elnök: Javasolja Sürgős előterjesztésként napirendre venni a „Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásra”. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

  

NAPIREND:

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

2. Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámoló és elszámolás elfogadására

3. SÜRGŐS: Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásra

4. Egyebek

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 22

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2021. november 22-én a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Balla Imre elnök, Csépán István, Antunovits Antal, Fülöp Sándorné, Fülöp Barbara, Lengyel Péter, Pilisy Sándor bizottsági tagok

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Tetlák Örs alpolgármester

Dr. Palkó Zsolt Polgármesteri Kabinet, klímabiztos

Kiss Nikolett Pályázati Csoport munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balla Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy Andrasek Mónika elnökasszony távollétében a mai bizottsági ülést, mint elnökhelyettes ő fogja vezetni. Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csépán István bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására
 2. Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról
 3. Egyebek

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

 

A Bizottság a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Távol

Takács Éva

Távol

Fülöp Barbara

Igen

Pilisy Sándor

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására
 2. Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról
 3. Egyebek

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. október 25

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2021. október 25-én a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Balla Imre elnök, Csépán István, Takács Éva, Antunovits Antal, Varga Illés Levente bizottsági tagok  

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Irodavezető, Közterület Felügyeletvezető

Kuslits Tibor, Főépítész

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balla Imre elnök helyettes: Elmondja, hogy Andrasek Mónika elnökasszony távollétében a mai bizottsági ülést, mint elnökhelyettes ő fogja vezetni. Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csépán István bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére
 2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre
 3. Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 4. Egyebek

 

Balla Imre elnökhelyettes: Javasolja napirendre venni Sürgős előterjesztésként a „Javaslat a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató – fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról” és harmadik napirendi pontként tárgyalni, mert egybe függ a második ponttal. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére
 2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre
 3. SÜRGŐS: Javaslat a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató – fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról
 4. Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 5. Egyebek

 

 

A Bizottság a módosított napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 27

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2021. szeptember 27-én a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Balla Imre elnökhelyettes, Csépán István, Lengyel Péter, Fülöp Sándorné, Fülöp Barbara, Antunovits Antal és Varga Illés Levente bizottsági tagok  

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Irodavezető, Közterület Felügyelet Csoportvezető

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Alapítvány elnöke

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Somogyi Tamás, az ÉKFI Intézményvezetője

Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balla Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy Andrasek Mónika elnökasszony távollétében a mai bizottsági ülést, mint elnökhelyettes ő fogja vezetni. Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Lengyel Péter bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Lengyel Péter bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről
 2. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatójának bemutatkozása (szóbeli)
 3. Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételre
 4. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 5. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről
 2. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatójának bemutatkozása (szóbeli)
 3. Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételre
 4. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 5. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. augusztus 30. rk

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2021. augusztus 30-án a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Csépán István, Lengyel Péter, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Fülöp Barbara, Takács Éva, Antunovits Antal bizottsági tagok    

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Kuslits Tibor főépítész

Bitskey Katalin Főépítészi Csoport munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Balla Imre bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Balla Imre bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntéshez

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntéshez

 

 

A Bizottság a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Név

Szavazat

 

Andrasek Mónika

Igen

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Igen

Varga Illés Levente

Távol

         

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. július 13. rk

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2021. július 13-án a Polgárok Háza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Lengyel Péter, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Takács Éva, Herczegné Maróti Györgyi, Antunovits Antal bizottsági tagok

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Balla Imre bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Balla Imre bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

 

A Bizottság a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Név

Szavazat

 

Andrasek Mónika

Igen

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Martin Norbert

Távol

Varga Illés Levente

Távol

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Herczegné Maróti Györgyi

Igen

         

 

 

Tovább...