Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 16. rk

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. december 16-ai a Polgárok Háza 117-es tárgyalóban tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex és Eőry Eszter bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Csupor Endre aljegyző

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1, Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosítására

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1, Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosítására

 

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Távol

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 13

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. december 13-ai a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex, Gáspár Antal és Kozma Piroska bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Konkoly Zita jegyző

dr. Csupor Endre aljegyző

dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens

Somogyi Tamás védelmi referens

 

 

Meghívottak:

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője

Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

Somogyi Tamás védelmi referens

Nagy László, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság részéről

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1, Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

 

2, Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 

3, Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

 

4, Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

 

5, Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

6, Javaslat kijelölt ”taxi állomás” igénybevételére vonatkozó közterület – használati engedély visszavonására

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Javasolja levenni a napirendről a 2. napirendet a „Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására” előterjesztését. Szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1, Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

 

2, Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

 

3, Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

 

4, Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

5, Javaslat kijelölt ”taxi állomás” igénybevételére vonatkozó közterület – használati engedély visszavonására

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Távol

 

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 25. rk

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. november 25-ei a Polgárok Háza 117-es tárgyalóban tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Gál Alex és Eőry Eszter bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1, Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1, Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Távol

Kozma Piroska

Távol

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 22

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. november 22-ei a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex, Eőry Eszter és Kozma Piroska bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Csupor Endre aljegyző

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető

Kartikné Szilágyi Enikő Adó Csoportvezető

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens

 

Meghívottak:

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére
 6. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására
 7. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 8. Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárására (szóbeli)

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárására (szóbeli)

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Javasolja levenni a napirendről, mert ezt a napirendet már tárgyalta a bizottság, a zárt ülés előterjesztését a „Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárására (szóbeli)”. Szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére
 6. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására
 7. Egyebek

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 08. rk

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. november 8-ai a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex, Gáspár Antal, Eőry Eszter és Kozma Piroska bizottsági tagok, Tetlák Örs alpolgármester

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Tájékoztató a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételről szóló 599/2021.(X.28.) Korm. rendeletben foglaltak elrendelésének/el nem rendelésének kockázatairól (szóbeli)

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 2. Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására (szóbeli)

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 1. Tájékoztató a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételről szóló 599/2021.(X.28.) Korm. rendeletben foglaltak elrendelésének/el nem rendelésének kockázatairól (szóbeli)

 

ZÁRT ÜLÉS

 2. Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására (szóbeli)

 

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. október 25

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. október 25-ei a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex, Gáspár Antal, Eőry Eszter és Kozma Piroska bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Konkoly Zita jegyző

dr. Csupor Endre aljegyző

Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető

Kuslits Tibor Főépítész

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens

 

Meghívottak:

Rózsa Gábor, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság Tűzoltóparancsnok

Nagy László, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 3. Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására

 

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Javasolja napirendre venni a„SÜRGŐS: Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról” előterjesztést.Szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. SÜRGŐS: Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról
 3. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 4. Javaslat vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására

 

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 27

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. szeptember 27-ei a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex, Gáspár Antal, Eőry Eszter és Kozma Piroska bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

Dudás Erzsébet Esélyegyenlőségi és egészségügyi referens

 

 

Meghívottak:

Somogyi Tamás, az ÉKFI Intézményvezetője

Rózsa Gábor, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság Tűzoltóparancsnok

Ladányi Zoltán, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokhelyettes

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit tag a felkérést elfogadja.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 2. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 5. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 6. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 7. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

 8. Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására

 9. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 10. Tájékoztató méltatlansági körülmény fennállásának vizsgálatáról (szóbeli)

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Javasolja első napirendként tárgyalni a„Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről” előterjesztést.Szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 2. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 3. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 6. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 7. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

 8. Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására

 9. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 10. Tájékoztató méltatlansági körülmény fennállásának vizsgálatáról (szóbeli)

 

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság jegyzőkönyv - 2021. június 28

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. június 28-ai a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Asztalos Éva elnök, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Bács István, Demjén Attila, Gál Alex, Gáspár Antal és Kozma Piroska bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető

Krasznainé Simonyai Tímea, a Lakosság-szolgálati Iroda munkatársa

Kuslits Tibor főépítész

Kartikné Szilágyi Enikő Adó Csoportvezető

Dudás Erzsébet Esélyegyenlőségi és egészségügyi referens

dr. Csupor Endre aljegyző

 

 

Meghívottak:

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezető

Macsotay Tibor, az Érd Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1., Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

2, Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

3., Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

4., Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

5., Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályának meghosszabbítása

6., Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára

7., Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

8., Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

9., Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

10., Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére vonatkozó közterület – használati engedély iránti kérelem elbírálására (4 db)

11., Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel igazolásáról

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Javasolja első napirendként tárgyalni a„Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására”. Szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1., Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2., Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

3., Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

4., Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

5., Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályának meghosszabbítása

6., Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára

7., Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

8., Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

9., Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

10., Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére vonatkozó közterület – használati engedély iránti kérelem elbírálására (4 db)

11., Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel igazolásáról

 

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

Tovább...