Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

183/2024. (VI. 27.) határozata

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező Érd belterület 26251/1 a 26251/3 és a 26251/4 hrsz-ú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

Hirdetmény

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §. (3) bekezdés b.) pontja alapján értékesítésre jelöli ki a tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám:

minősítés:

cím:

terület:

(ha/négyzetméter)

övezeti besorolás:

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

Érd belterület 26251/1

kivett

építési terület

Érd, Sulák utca 9.

 

1 ha 3200 m²

 

Gip-3

 

202.000.000,-Ft

Érd belterület 26251/3

kivett beépítetlen terület

Érd, Sulák utca 7.

 

9100 m²

 

Gip-3

 

139.000.000,- Ft

Érd belterület 26251/4

kivett beépítetlen terület

Érd, Sulák utca 5.

 

5303 m²

 

Gip-3

 

81.000.000,-Ft

 

Az ingatlanok Gip-3 ipari terület övezeti besorolásúak, melyekre a Hatályos Építési Szabályzat (HÉSZ) értelmében az alábbiak vonatkoznak:

33. Ipari terület (Gip)

36. § (1) Az ipari terület az SZT-n Gip jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az ipari területen elhelyezhető épület az ipari rendeltetésen kívül

  1. a) ipari szolgáltatás,
  2. b) raktározási, logisztikai, kereskedelmi,
  3. c) energiaszolgáltatási,
  4. d) településgazdálkodási,
  5. e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
  6. f) a környezeti hatásoktól megfelelő védelemmel ellátott és védőtávolságot nem igénylő iroda, inkubátorház, konferenciaterem

rendeltetést is tartalmazhat....”

A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

Az érintett ingatlanokon teljes közműcsatlakozás lett kialakítva.

A részletes tájékoztatás a itt olvashatja.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.