helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

övezeti besorolás:

    5183/1

Korponai u. 24.

         681

28.800.000.-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/3

Körmöci u. 23.

         682

28.800.000.-Ft + Áfa

Lke-2

    7721

Nyírfa u. 52.

(kivett hétvégi ház udvar)

         784

30.700.000.-Ft

Lke-1

    5902

Börzsöny u. 12/A.

         767

23.900.000.-Ft + Áfa

Lke-1

    3349

Egervári u. 76.

       1135

32.100.000.-Ft + Áfa

Lke-1

    5241

Késmárki u. 63.

        988

32.000.000.-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/1

Késmárki u. 52-1.

        903

28.600.000.-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/2

Késmárki u. 52-2.

        907

29.500.000.-Ft + Áfa

Lke-1

    5073

Kolozsvári u. 16.

       690

22.100.000.-Ft + Áfa

Lke-2

  16742/4

címképzés alatt

     1159

35.600.000.-Ft + Áfa

Lke-2

 

 

A Helyi Építési Szabályzat értelmében az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. hitéleti,
  2. nevelési, oktatási,
  3. egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

 

A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.