ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
Család- és Gyermekjóléti Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
esetmenedzser
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek, testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. Határozott idő, előreláthatólag 2026.07.31-ig. A munkavégzés helye Pest megye, Érdi járás területe.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy FEOR besorolás: 2312 Szociális munkás és tanácsadó
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26) Korm. rendelet szerint, valamint "cafeteria" és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának 17/2008. (III.28) rendelete alapján.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Erkölcsi bizonyítvány
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint a munkakör ellátásához szükséges végzettség megléte

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- részletes szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.03. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu  e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.05. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu,
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.08.