ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Jogi Főosztály/Jogi Osztály
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
jogi előadó
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó - jogi tevékenységgel összefüggő - feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat belső szabályzatainak elkészítése, aktualizálása. A hatályos jogszabályok figyelemmel kísérése.
FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJVPolg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46.§- ban foglaltak az irányadók.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 22. pontjához előírt végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
- informatikai ismeretek
- adatvédelmi ismeretek
- közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Adatkezelési nyilatkozat
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.28. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.04. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.05.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.06.