Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Partnerség

Érd MJV településrendezési eszközeinek módosítása – Véleményezés

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 180/2021. (VIII.30.), a 293/2021. (XII.16.) a 38/2022. (II.24.) és a 116/2022. (V. 26) határozataiban döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról, négy részterületen:

  • Érd, Faragó utca 22. szám alatti, 2385 hrsz-ú földrészletre jelölt kötelező útkialakítás törléséről
  • Érd, Nyárfa utca-Szilfa utca – Törökbálinti út menti telekcsoport (hrsz: 7787, 7789 és 7790): telektömbre vonatkozó módosítások a telepítési tanulmányterv alapján
  • Érd, Szövő utca 76-82. szám alatti ingatlancsoport (hrsz: 1409, 1410, 1411 és 1381) kertvárosias lakóterületből településközpont vegyes területbe sorolásáról a telepítési tanulmányterv alapján
  • Érd, Magyar Földrajzi Múzeum tömbje, Vt-m övezetben az övezeti paraméterek módosítása

A részterületek módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. § (4) bekezdés értelmében egyszerűsített eljárásban történik.

Az eljárás során elkészült a településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja.

Tovább...

A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) Önkormányzati rendelet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete

 

a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

(egységes szerkezetben a 33/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelettel)

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

Tovább...