IVS Szakértői összefoglaló

A Város szerepének meghatározása a településhálózatban

Helyzetértékelés

Városrészi elemzések

Stratégia

Akcióterületek

A Stratégia megvalósítása