1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány 2015. július 3. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében

1. a városi közszolgáltatások minőségének javítását elősegítve

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve dolgozzák ki és terjesszék a Kormány elé Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményrendszerének fejlesztési programját,

 Felelős:

 emberi erőforrások minisztere

 

 nemzetgazdasági miniszter

 

 nemzeti fejlesztési miniszter

 Határidő:

 2015. október 31.

b) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy - az egyes járásbíróságok illetékességi területének a járások illetékességi területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról 1245/2015. (IV. 23.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban, a legfőbb ügyésznek a bevonásával - vizsgálja meg Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén járási ügyészség létesítésének személyi, tárgyi és infrastrukturális beruházási feltételeit;

 Felelős:

 igazságügyi miniszter

 Határidő:

 2015. szeptember 30.

2. Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy tegyenek javaslatot a Kormány részére Érd megyei jogú városban

aa) új ipari gazdasági övezet, valamint

ab) kisvállalkozásokat támogató „vállalkozói falu”

kialakítását szolgáló intézkedésekre és ezen fejlesztési tervek megvalósításának támogatására;

 Felelős:

 nemzetgazdasági miniszter

 

 nemzeti fejlesztési miniszter

 

 földművelésügyi miniszter

 Határidő:

 2015. október 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálja meg

ba) az Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint

bb) a Velencei úton tervezett szabadidőközpont- és szállásfejlesztés

megvalósításának feltételrendszerét, és ez alapján tegyen javaslatot a beruházások ütemezett megvalósításának támogatására;

 Felelős:

 nemzetgazdasági miniszter

 Határidő:

 2015. október 31.

3. a városi infrastruktúra fejlesztése és a közszolgáltatások minőségének javítása céljából

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek javaslatot Érd megyei jogú város érintett városrészeiben csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás megvalósításának támogatására,

 Felelős:

 nemzeti fejlesztési miniszter

 

 belügyminiszter

 

 nemzetgazdasági miniszter

 Határidő:

 2015. szeptember 15.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy vizsgálják meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló terveit és tegyenek javaslatot a Kormány számára,

 Felelős:

 nemzeti fejlesztési miniszter

 

 belügyminiszter

 

 nemzetgazdasági miniszter

 

 földművelésügyi miniszter

 Határidő:

 2015. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg a nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének lehetőségeit,

 Felelős:

 nemzeti fejlesztési miniszter

 

 nemzetgazdasági miniszter

 Határidő:

 2016. március 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg az Érdligeten tervezett záportározók kialakítására vonatkozó önkormányzati tervet és tegyenek javaslatot a beruházás megvalósításának támogatására;

 Felelős:

 nemzeti fejlesztési miniszter

 

 belügyminiszter

 

 nemzetgazdasági miniszter

 Határidő:

 2016. március 31.

4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonpolitikai célkitűzéseinek elősegítése érdekében

a) munkacsoportot alakít az érintett minisztériumok és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek bevonásával Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egységes, az önkormányzat, a helyi lakosság és a fogyasztók szempontjainak hatékonyabb érvényesítését biztosító tulajdonosi szerkezete kialakításának vizsgálatára;

 Felelős:

 Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

 nemzeti fejlesztési miniszter

 Határidő:

 azonnal

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a volt honvédségi bázis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának történő átadásának feltételrendszerét, és tegyen javaslatot a Kormány számára;

 Felelős:

 nemzeti fejlesztési miniszter

 Határidő:

 2015. szeptember 15.

5. Érd megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztését elősegítendő felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket városi kisbuszok tervezett beszerzésének támogatására.

 Felelős:

 nemzeti fejlesztési miniszter

 Határidő:

 azonnal

Orbán Viktor

miniszterelnök