Az Ipartestület a fentiek jegyében a szakmai minőség garantálására 2009. évben egyfajta minősítési rendszer kialakítását tűzte ki célul. Ennek eleme, hogy „Érd Város Tisztes Iparosa” címmel tanúsítványt bocsátanak ki, minden olyan vállalkozónak, aki igényli, hogy a munkája minőségét egy független szakmai szervezet is igazolja. A tanúsítvány az adott időszakban hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a vállalkozó a tevékenységéhez szükséges végzettséggel és hatósági engedéllyel rendelkezik, és tevékenységével kapcsolatban a szervezetnél panasszal nem éltek.

 

A tanúsítvány amellett, hogy referenciapont, a fogyasztók bizalmát is erősíti és birtokosukat helyzeti előnyhöz juttatja a képzetlen, tanúsítvánnyal nem rendelkező vállalkozókkal szemben. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy a jelenlegi gazdasági válságban a tisztességes kisvállalkozások ilyenfajta támogatása, fennmaradásuk szempontjából is létkérdés.

 

Amennyiben a Tanúsítvány birtokosának munkájával kapcsolatban kifogás merül fel, a panaszos az Érdi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy az Ipartestület székhelyén szóban, írásban vagy elektronikus úton panaszt tehet.

A panaszt az Ipartestületen belül működő három főből álló ún. „mesterbírói” testület vizsgálja meg. Ezen eljárás során közvetítői, békéltetői szerepkörben segíti a vita feloldását.

Ezen túlmenően ha a panasz megalapozott, az Ipartestület a Tanúsítvány birtokosával kötött egyedi megállapodás alapján a Tanúsítvány birtokosának tevékenységéért meghatározott összeg erejéig helytállhat, és további jogi, fogyasztóvédelmi tanácsadással is segíti a panaszost. Mindamellett indokolt esetben a tanúsítvány visszavonásra is kerülhet.

 

A kibocsátott tanúsítványokat az Ipartestület vezetője mellett a polgármester is aláírja, ezzel is növelve a tanúsítvány jelentőségét és szimbolizálva a megbízható lokálpatrióta kisvállalkozói tevékenység fenntartása iránti önkormányzati elkötelezettséget.

 

Az önkormányzat a „mesterbírói” testületbe Balogh Ferencet delegálta.

 

A tanúsítvány birtokosa ellen a „mesterbírói testület” által is megállapított jogos panasz esetén, az önkormányzat a polgármesteri hivatalon keresztül koordinálja a panaszos és az Ipartestület között, illetve általános információs, tanácsadói segítséget is ad a sérelmet szenvedett panaszosoknak.

 

Az Önkormányzat az Ipartestületnek a tanúsítvány kibocsátásával és a tanúsítványi rendszer működtetésével kapcsolatos törekvéseit a helyi médián keresztül igyekszik megjeleníteni.

 

Mindezekre tekintettel az alábbiakban közzé tesszük az „Érd Város Tisztes Iparosa” tanúsítvánnyal jelenleg rendelkező helyi vállalkozók nevét, tevékenységét és telefonos elérhetőségét. (Az adatokat az Ipartestület tájékoztatásának megfelelően folyamatosan frissítjük!)

 

„ÉRD VÁROS TISZTES IPAROSA”

tanúsítvánnyal rendelkező helyi vállalkozók névsora